Финансови услуги

1. Безплатна кратка опознавателна среща в рамките на 30мин.

Погълнати от ежедневните задачи, вероятно не отделяте време за стратегически поглед към Вашите лични финанси: да дефинирате ясно вашите цели, да планирате стъпките, с които ще ги изпълните и да имате яснота за предизвикателствата, които Ви спират или забавят.

Можете да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с нас. Тя е напълно безплатна за Вас!

На нея ще се запознаем с Вашата ситуация, ще поговорим за възможностите да реализирате целите си, заедно ще преценим дали и как можем да Ви бъдем най-полезни.

Заяви опознавателна среща

2. Изготвяне на финансов план в 6 стъпки.

Заедно ще изградим стратегия за по-добро управление на личните Ви финанси и постигане на финансовите Ви цели.

Когато става дума за финанси, планирането има първостепенно значение. Създаването на личен/семеен финансов план е процес, който преминава през няколко стъпки:

      1.Определяне на текущото финансово състояние.

      2.Формулиране на финансови цели:

  • запазване стандарта на живот сега и в бъдеще;
  • събиране средства за образование на деца;
  • покупка на имот;
  • взимане на кредит, предоговаряне или предсрочното му погасяване;
  • защита при непредвидени обстоятелства;
  • подсигуряване на средства за късните години;
  • възможности за ползване на данъчни облекчения.

     3. Идентифициране на алтернативните възможности за постигането им.

     4. Оценяване на тези алтернативи.

     5. Стартиране на финансов план.

     6. Периодичен преглед и корекция на плана.

С тази опция, ще получите допълнителна безплатна лична/семейна среща, на която ще обсъдим изготвения план, за да се движите бързо и да елиминирате всички пречки, които текущо са пред Вас, така че да можете да постигнете Вашите цели. 

Бъдещето Ви зависи от Вас – направете своя фианнсов план СЕГА!

Заяви опознавателна среща