fbpx

Интервю с Цвети Тодорова

Какъв опит имате като консултант по лични финанси и финансово планиране?

Работата ми винаги е била свързана с финанси. От 2004г работя в банковата сфера,
като професионално се занимавам с лични финанси от 2016г. Въпреки богатия ми опит и
знания, не полагах особени грижи за личното ми и семейно благосъстояние до банковата криза
2014г. Оттогава развих много нови умения в тази област. Финансите и управлението на парите
не са само сметки. Зад тях стоят хора, с техните мечти, отговорности и цели. Затова работата ми
сега е да помагам на моите клиенти да спестят времето, усилията и средствата, които ми
костваха на мен.

Кои са вашите клиенти?

Нашите клиенти са хора като теб, които са професионалисти в своята област или са
собственици на бизнес. Хора, които са отговорни първо към себе си, след това и към близките
си. Целта на нашите клиенти е да са финансово стабилни във всеки етап от живота си, както и
да имат финансова подкрепа при непредвидени обстоятелства. Това са хора, които искат да
управляват по-добре парите си и търсят начини да постигнат по-лесно финансовите си цели.
Работили сме с IT специалисти, инженери, учители, собственици на текстилни предприятия,
продавачи, специалисти в кол-центрове, банкови служители и много други.

Какъв е фокусът ви при работа с клиент?

Моят фокус в работата с клиенти е в две направления:
● Да подобря сегашната финансова ситуация;
● Да работя върху реализирането на бъдещи финансови цели и отговорности.
Независимо от това какво е семейното ти положение, в каква сфера развиваш дейност, какъв е
размерът на твоите доходи и ресурси, можем да работим заедно за изграждане на правилна
стратегия в управлението на личните ти финанси.

Какво ви отличава от останалите?

Това, което отличава моята работа от тази на други финансови консултанти е, че използвам
комплексен похват. Той е насочен към постигането на баланс между важните точки в личните
финанси. Това, което още отличава моята работа е, че клиентите получават
индивидуално разработен финансов план с работещи стратегии за постигане на техните цели.
Като резултат те намаляват разходите си, плащат по-малко данъци, получават възможност за
по-висока доходност и постигат финансова сигурност и стабилност. Това им позволява да
запазят стандарта си на живот както сега, така и като спрат да работят.

Какво се очаква от мен?

От теб се очаква да искаш да постигнеш целите си и да прилагаш това, което научаваш, като
предприемаш съответните действия. Най-добри резултати постигат хората, които действат и са
готови да следват конкретните стъпки. В отговор на това, ще имаш постоянна подкрепа от нас.

Какъв е вашият подход в личните финанси?

Давам креативни решения и най-добри практики, които ти можеш да приложиш към твоята
ситуация. В този план има и готови модели, които да следваш, т.е. „как точно“ да
направиш нещата.
Когато започнах да се занимаваме с лични финанси, ми направи впечатление, че
липсват комплексни консултанти, които да познават всички аспекти на управлението на
личните финанси. Затова създадохме програмата за изготвяне на финансов план по
начин, който да осигурява всичко това. В допълнение, вярвам в това, че сам човек трудно
се държи отговорен да прави това, което си обещава, че ще прави, така че в работата ми с
клиенти е включен и такъв елемент. ☺

Във финансовия план работим върху:

1. Определяне на текущото финансово състояние – Преди да определим финансовите
ти цели и да чертаем стратегии за постигането им, е важно да разберем къде си сега;
2. Формулиране на финансови цели – След като сме определили текущото ти
финансово състояние, можем да продължим нататък в процеса по планиране. Определянето
на цели ще даде посока на твоя план и крайна точка, към която да се стремиш;
3. Набелязване на алтернативни възможности за постигането им – Трябва да
набележим стратегии, които да ти помогнат да преодолееш пропастта между това къде си сега
и къде искаш да бъдеш;
4. Оценяване на тези алтернативи – Веднъж щом сме обсъдили възможните опции,
които ще те доведат до постигане на твоите цели, ще отговорим на въпроса коя стратегия да
изберем и отговорът е „зависи“. Преди да определим конкретна стратегия, трябва да оценим и
претеглим различните възможности;
5. Стартиране на финансов план – След като вече сме калкулирали всяка една цел и си
си дал сметка колко време и пари ще ти струва постигането й, можеш по-добре да подредиш
своите приоритети;
6. Периодичен преглед и корекция на плана – Последната стъпка на твоя финансов
план не е последна по важност. До тук може да сме свършили страхотна работа, но въпреки
това има един неоспорим факт – всичко се случва. По тази причина е необходим периодичен
преглед на плана и ако се налага, да бъде коригиран.
Тези посоки са част от нашата Формулата за успешен финансов план в 6 стъпки.

Какви резултати мога да очаквам?

Много хора постигат резултати, но не всички. Освен да научаваш нови неща, от теб се иска да
ги прилагаш. Ако го правиш, може да очакваш повече заделени пари, по-добра доходност за
спестяванията си и повече спокойствие и сигурност.

Колко бързо мога да очаквам резултати?

Резултатите ще зависят от ситуацията, в която си в момента, както и от това колко бързо и
системно успееш да приложиш стратегиите, които ще ти дадем. Повечето финансови цели са
дългосрочни и моментните резултати не са показателни за крайното им постигане.

Как мога да съм сигурен, че ще получа подобрение в личните си финанси?

Формулата от 6 стъпки за твоя финансов план, която сме разработили и която е в основата на
съвместната ни работа, е базирана на опит и знания, акумулирани от различни добри практики.
Клиентите, които са приложили тези стъпки и стратегии, са постигнали стабилност на
финансите си за много по-кратко време отколкото биха го направили, ако се справяха сами.

Струва ли си да плащам за изготвяне на финансов план?

Твърдо да! Информацията и уменията, които ще усвоиш от Формулата от 6 стъпки, ще ти дадат
стабилност, сигурност и спокойствие във всякакви ситуации, които ще поднесе животът, както и
по-голяма възвръщаемост в дългосрочен план.

Какви са опциите, които имам, ако искам да работя с вас?

Пиши ми на ts.todorova@finansovoplanirane.bg или
попълни заявка за опознавателна среща тук:

[maxbutton id=“1″ ]

Действай така, както твоето бъдещо Аз би искало да е действало в миналото!