fbpx

Как да избереш най-добрия животозастрахователен план?

В съвременната динамична среда и бързо променящ се ритъм, при много хора възникват съвсем естествено въпроси, свързани с опазване и ценността на собствения им живот и здраве. Както вече знаеш от статията за Пирамидата на личните финанси, застраховането е част от основните елементи на доброто управление на личните ти финанси. И съвсем естествено възниква въпросът: Как да избереш най-добрия животозастрахователен план за теб?

Цели и приоритети

Една от основните грешки, които често допускат хората, е да се сравняват непрекъснато с другите. Колко пари получават? Какви неща си купуват? Какво правят? Но винаги забравяме важните подробности. Какви са нашите цели и приоритети за разлика от техните? Какви са нашите ценности?

За да намериш най-доброто за теб застрахователно решение, трябва да си отговориш първо именно на този въпрос. Какво искаш да постигнеш с него? За теб може да е от особена важност да подсигуриш семейството си. В случай, че те зависят основно от твоя доход. Или може би искаш да имаш спокойствие за себе си, ако нямаш възможност да работиш и не искаш да си в тежест на близките си. А може би имаш кредити или задължения, които не са покрити от застрахователни програми, и не искаш да оставяш своите пасиви в наследство.

Основна задача на добрия застрахователен план е да се идентифицират рисковете, които могат да ти попречат да постигнеш житейските си цели. И да планираш подходящи действия, чрез които да си осигуриш защита срещу тези рискове.

Именно затова темата ни днес е свързана с планиране, а не с конкретен продукт. Защото застраховането е част от цялостното ни лично финансово планиране. За разлика от имущественото застраховане, животозастраховането обхваща дълъг период от време. Затова трябва да се вземат предвид и други наши цели и приоритети, за да работи то в синхрон с останалите аспекти на личните ни финанси.

Рискове, които управлява

Рисковете, които трябва да управляваш са на първо място тези, които знаеш, че може да възникнат. И на второ място – тези, които могат да ти донесат финансови загуби, които не можеш да компенсираш по друг начин.

Програмите от друга страна, покриващи рисковете, свързани с животозастраховането, най-общо могат да бъдат сведени до три категории – рискови застраховки, спестовни и инвестиционни.

В повечето случаи рисковите застраховки включват само покритието загуба на живот от злополука или заболяване. Тъй като при тях не се заделят средства за спестяване или инвестиране, а се плаща обезщетение само при загуба на живот, те са финансово изгодни и при по-големи застрахователни суми.

За разлика от тях, при спестовните застраховки, част от сумата се заделя и се получава при изтичане на срока на застраховката. Върху тази част се натрупва определена минимална доходност. Това е така, тъй като средствата се инвестират обикновено в държавни ценни книжа и облигации.

От своя страха застраховките с инвестиционен характер предлагат възможности за заделяне на една част от вноската в инвестиционни портфейли, определени от застрахователната компания. В зависимост от избрания портфейл, може да се постигне различна доходност при съответния риск.

Застрахователните компании дават възможност към основните покрития да бъдат включени и допълнителни такива по избор. Такива покрития могат да бъдат свързани основно със здравословни проблеми – трайна нетрудоспособност, болничен престой, определени заболявания и т.н.

Част от тези покрития могат да бъдат обект и на здравните застраховки, които надграждат задължителното здравно осигуряване. Техният фокус е осигуряването на допълнителна и качествена здравна помощ при възникване на определени здравословни проблеми.

животозастрахователен план

Допълнителни ползи

Застрахователният план може да включва и нефинансови ползи, които обаче за теб може да имат значение.

Една от тях са данъчните облекчения. Ако си се запознал със статията по темата, вече знаеш, че поне към момента, имаш възможност да намалиш данъчната си основа с до 10% с ползването на застраховка „Живот“. Това важи за всички видове застраховки по-горе, но не важи за допълнителните покрития. Данъчните облекчения не трябва да ти бъдат основния мотив да имаш подобна застраховка. Те се определят в началото на всяка година и може да не съществуват на следващата. Но ако се осигуряваш на реалните си доходи и плащаш значителни данъци, то подобна полза може да ти спести пари за нещо, което така или иначе би направил за себе си.

Допълнителна полза за теб може да бъде това, че средствата по различните видове застраховки „Живот“ не подлежат на запор. За много собственици на бизнес или хора, които са станали поръчители на познати или имат кредити и задължения, това може да се окажат единствените пари, до които имат достъп.

Още един позитив е това, че можеш да определиш кой и колко да получи в наследство от средствата по застрахователната ти програма. За разлика от имоти, банкови сметки и други активи, тук имаш възможност конкретно да посочиш лицето или лицата, които искаш. Като не е необходимо те да бъдат твои наследници или роднини. И по всяко време можеш да промениш този избор. Това се оказва от особена важност например за хората, които живеят на семейни начала и нямат официален брак.

Именно пресечната точка на тези три въпроса е най-добрият животозастрахователен план за теб: кои са твоите цели и приоритети, които искаш този план да защити; кои са важните за теб рискове, които да управлява; планът носи ли ти допълнителни ползи.

В случай, че искаш да си спестиш време и усилия в съставяне на застрахователен план, избор на доверена компания и сравняване на предложения, свържи се с мен. Аз ще ти помогна в структурирането на застрахователно планиране, подходящо за твоята ситуация и според твоите потребности.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Какво казват клиентите за нас
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва в нуждите на своите клиенти […]
Благодарение на Цвети успях да си изясня доста по-добре какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси и да стигна до избор на портфолио […]
Основният резултат от работата ми с Цвети Тодорова беше получаването на начална финансова грамотност и създаването на план за управлението на […]

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.