fbpx

Как да се справим с неочакваните медицински разходи?

Една от основните области на личните финанси е застраховането. Това е така, защото човек трябва да работи пълноценно, за да генерира доход, с помощта на който да осъществи всички свои цели и мечти. Проблемът е, че не знаем и нямаме гаранция колко дълго ще имаме възможност за това. Именно тук идва ролята на застраховането. То е един вид фонд за взаимопомощ, в който членуват всички клиенти на едно застрахователно дружество. Застраховката е като членски внос, чрез който хората имат достъп до чужд капитал в случай на настъпване на неблагоприятно събитие. 

Днес ще се спрем на една част от застраховането, а именно здравното застраховане. Здравето е нещо безценно, но често остава на заден план. Затова възникването на медицински разходи често е неочаквано. Именно по тази причина ще обърнем внимание на начините да се погрижим за това – възникването на тези разходи да бъде с по-малко негативни последици.

Здравно осигуряване

В случай, че плащаш осигуровки на държавата, вече знаеш, че Държавното обществено осигуряване има два клона – социално и здравно осигуряване. Здравното осигуряване от своя страна има задължителен и доброволен характер. Задължителната част са здравните осигуровки, които всеки от нас плаща към НЗОК. Доброволната част са здравните застраховки, които са по избор. Те могат да бъдат част от политиката на работодателите и да са бонус за техните служители, а могат да бъдат и индивидуален или семеен избор за всеки, който иска да получи по-навременна или качествена здравна услуга.

Един от начините да финансираме неочакваните медицински разходи е като разчитаме единствено на здравните грижи, осигурени ни от държавата. В някои случаи те могат да бъдат напълно достатъчни и удовлетворяващи. Но в други могат да не са.

Лични средства и спестявания

За да допълним държавното здравно осигуряване, често се налага да прибягваме до личните си средства и даже до спестявания, ако разходите са по-големи и здравословният проблем е по-сложен или дълготраен.

За съжаление все по-често виждаме благотворителни кампании за набиране на средства, тъй като много медицински разходи, особено при необходимост от лечение в чужбина, са непосилни за един човек или семейство. Затова, ако искаме да финансираме подобни разходи с лични средства, то ще са необходими значителни усилия.

медицински разходи

Здравно застраховане

Според НСИ, разходите за здравеопазване са на трето място по големина за едно домакинство, след разходите за храна и жилищни нужди. Една част от причините са свързани с качеството на здравните услуги, които се предоставят от здравната каса и търсенето на алтернатива. Задължителните здравни осигуровки са процент от дохода, върху който се осигуряваме, но дават достъп до едни и същи права и услуги, независимо от сумата която заплащаме към бюджета.

По тези причини все повече нараства популярността и интереса към доброволното здравно застраховане. То може да покрива различни медицински разходи и лечение, включително обща и превантивна грижа, като се сключва обикновено за една година. Може да бъде на индивидуален или групов принцип.

Групова и индивидуална здравна застраховка

Един от най-популярните финансови бонуси за много служители е груповата здравна застраховка, осигурена от техните работодатели. Поради голямото удобство и полза за хората, тя е търсен стимул за всеки служител при смяна на работа. В зависимост от големината и бюджета на компанията, с подобна услуга могат да се осигурят широк набор от здравни покрития. От страна на застрахователните компании, груповите застраховки също са предпочитана услуга, тъй като по-големият обем на застрахованите лица води до по-нисък риск за щети за застрахователя.

За разлика от груповите здравни застраховки, индивидуалните пакети не са толкова достъпни. Те предполагат по-високи плащания за аналогични покрития. А някои от покритията не могат да бъдат предоставени на индивидуален принцип. Друго ограничение е наличието на отлагателни периоди на действие за част от покритията.

Начини за ползване на услугата

След като вече си част от групова или индивидуална програма, застрахователите дават възможност за два начина на ползване на услугата.

В случай, че застрахователната компания има сключен договор със съответното здравно заведение, то услугата се ползва на абонаментен принцип с представяне на карта за пакета.

Ако твоят лекар или здравно заведение няма договор със застрахователя, то можеш да ползваш услугата чрез възстановяване на разходи. Първоначално те се заплащат от теб, а след като представиш документите за тях на фонда, ще ти бъдат възстановени.

Покрития

В зависимост от избрания застрахователен пакет, покритията на услугата могат да бъдат много широкообхватни. В повечето случаи те включват:

  • Профилактика – ползване на пакет от профилактични прегледи в определен период от действие на полицата. Това покритие се предоставя само за корпоративни полици и не може да бъде ползвано на индивидуален принцип.
  • Извънболнично лечение – тук се включва посещението на различни специалисти за прегледи и консултации по широк набор от здравни въпроси.
  • Болнично лечение – дава достъп до болнично лечение при различни заболявания, хирургични интервенции и злополуки.
  • Бременност и раждане – осигурява лекарско наблюдение и грижа при бременност и раждане, като това е едно от покритията с отлагателен период на действие при индивидуални програми.
  • Медицински изследвания и диагностика
  • Лекарства и консумативи – покрива покупката на лекарства, добавки, витамини и консумативи по лекарско предписание.
  • Дентална грижа – включва различни дентални и ортодонтски услуги, като не винаги има възможност за включване в индивидуални пакети.

Лечение в чужбина

Здравните застраховки допълват държавното осигуряване и ни предоставят възможност за по-бърза и качествена здравна услуга. Освен тях, някои компании дават достъп до лечение на редица по-сериозни и животозастрашаващи заболявания в чужбина. Тези програми са семейни или индивидуални. Сключват се на годишна база и имат отлагателен период, за да се избегнат застрахователни злоупотреби.

В случай, че до момента здравната грижа не е била част от твоите лични финанси, е време да помислиш по кой начин искаш да финансираш появата на непредвидени медицински разходи. Възникването им може да се отрази негативно на цялостния ти финансов план, на твоето благосъстояние и да застраши стандарта на живот за теб и твоите близки. Заяви безплатна консултация с мен и ще обсъдим подходящи решения за твоето здравно осигуряване.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Какво казват клиентите за нас
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва в нуждите на своите клиенти […]
Благодарение на Цвети успях да си изясня доста по-добре какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси и да стигна до избор на портфолио […]
Основният резултат от работата ми с Цвети Тодорова беше получаването на начална финансова грамотност и създаването на план за управлението на […]

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.