fbpx

5 новогодишни обещания и как да ги изпълниш, за да подобриш личните си финанси

В случай, че си човек, който обича да си поставя цели в началото на новата година и да вижда как те се осъществяват, знаеш колко е трудно понякога да ги следваш. Днес от Finansovoplanirane.bg ще ти дадем идея за 5 новогодишни обещания, с които да подобриш финансовата си форма. И разбира се, ще се опитаме да те мотивираме да издигнеш личните си финанси на следващото ниво.

Тези 5 идеи са също така и част от основните стъпки на всеки финансов план – основата за всеки, който търси начини за спестяване, инвестиране и да запази и повиши своето благосъстояние.

Обещание №1 – Направи си бюджет

Спестяването и инвестирането през трудовата ти кариера, ще доведат до нарастване на нетното ти богатство във времето. Това ще ти позволи да постигнеш много от най-важните ти житейски цели. Създаването на твой личен бюджет и преценката за настоящото ти лично нетно богатство ще ти помогнат да изградиш твоя пътна карта и да останеш фокусиран. Ето няколко стъпки, които ще ти помогнат:

Плащай първо на себе си

Най-малкото, което е необходимо за един бюджет е колко са чистите ти приходи, колко са разходите и какво спестяваш. Ако не си сигурен къде отиват парите ти, можеш да използваш нашия безплатен финансов планер. Открий колко средства са необходими, за да покриеш месечните си разходи, като наем или кредит и други разходи за живот. Научи колко средства имаш възможност да заделяш на месец. В случай, че не си свикнал да спестяваш можеш да започнеш с 5% от дохода си на месец, като стреми да достигнеш поне 10%. След като избереш подходяща сума, помисли за варианти да спестяваш автоматично. Спестяването е по-лесно, когато плащаш първо на себе си.

Веднъж годишно изчислявай нетното си богатство

Това не е нужно да бъде сложно. Направи списък с твоите активи (това, което притежаваш и може да се обърне в пари). Направи втори списък с твоите пасиви (това, което дължиш). Извади сумата на пасивите от сумата на активите, за да определиш нетното си богатство. Важното е да добиеш представа за цялостната картина и тенденцията на спестяването ти през годините.

Подготви се за по-големите финансови разходи

Ако ти предстоят по-големи разходи в близко бъдеще, като покупка на кола или ремонт, увеличи нормата си на спестяване и мисли за тези спестявания като за направен разход. В случай, че тези пари ще са ти необходими в рамките на следващите 1-2 години, то използвай за тях ликвидни инструменти като депозит, разплащателна сметка или краткосрочни инвестиционни решения. Ако имаш пред себе си по-дълъг срок, то инвестирай разумно според твоя рисков профил и хоризонт.

Пенсиониране? Помисли за дългосрочните си цели

Предвиди в бюджета си и спестявания за по-дългосрочните си цели като пасивен доход или образование на децата. Тези средства изискват инструменти за запазване на тяхната покупателна стойност във времето и доходност над инфлацията.

Подготви се за неочакваните разходи

Създай си авариен фонд за покриване на непредвидени разходи в рамките на 3 до 6 месечните ти разходи. Този буфер от ликвидни средства ще ти помогне да посрещнеш неочаквани, но необходими разходи, без да е необходимо да влизаш в дългове или да продаваш предсрочно други активи.

новогодишни обещания

Обещание №2 – Управлявай дълговете си

Дългът, в зависимост от това как го използваш, по своята същност не е нито нещо лошо, нито добро. Той е просто финансов инструмент. За някои хора, кредитът е необходимост, особено при покупката на по-скъпи и дългосрочни активи, какъвто е жилищният имот. Проблемът възниква, когато дългът стане по-скоро непоносимо бреме, отколкото финансов инструмент. Ето няколко стъпки, за да държиш нещата под контрол:

Поддържай определено ниво на задълженията

Не бъркай това колко може да са ти задълженията с това колко трябва да са. Старай се да поддържаш разходите по ипотечния си кредит за жилище – главница, лихви, такси, застраховки, в рамките на до 30% от доходите си. Като всичките ти задължения – кредитни карти, лизинг, потребителски кредити, не трябва да превишават 40%.

Елиминирай най-скъпите кредити

Старай се да погасяваш предсрочно кредитите с най-високи лихви и такси като бързи кредити и кредитни карти. Разходите за кредити за потребление нарастват бързо, ако не поддържаш баланс. Помисли за обединяване на задълженията. Постави си реалистичен бюджет и направи план за поетапното погасяване на кредитите, които имаш.

Съгласувай падежите с твоя времеви хоризонт

Въпреки че някои банки и финансови институции позволяват тегленето на кредити и след пенсионна възраст, тук е мястото да напомня, че с възрастта доходите намаляват. Може да се окаже, че след време няма да имаш възможност да обслужваш поетите задължения. Това се отнася особено до времето, когато ще разчиташ единствено на пенсия от държавата. Затова се опитай да не оставяш непогасени кредити за този период.

Обещание №3 – Оптимизирай инвестиционния си портфейл

Всички ние споделяме една инвестиционна цел – да постигаме по-добри резултати, за да осъществяваме по-лесно своите цели и да живеем по-добре. Но, както знаеш, да следваш пазара е най-трудното нещо и подобна стратегия може да се обърне срещу теб. Затова направи план, който да ти помогне да бъдеш дисциплиниран при всяка пазарна ситуация. Следвай този план и го коригирай, когато е необходимо. Ето няколко идеи, които ще те държат фокусиран по пътя към твоите цели:

Фокусирай се върху твоята инвестиционна стратегия

След като вече направи своя бюджет и планира управлението на задълженията и спестяванията, е време да се фокусираш върху инвестирането. Помисли как да разпределиш различните видове активи в твоя инвестиционен портфейл – акции, облигации, взаимни фондове, борсово-търгувани фондове (ETF) и пари в брой. Важно е това разпределение да е в синхрон с твоите дългосрочни цели, поносимост към риск и времева рамка. Колкото повече време имаш пред себе си, толкова повече ще можеш да се възползваш от потенциала на инвестирането.

Диверсифицирай

Както знаеш, диверсификацията е единствения „безплатен обяд“ в инвестирането. Тя ще ти помогне да разпределиш риска и може да бъде ключов фактор за постигане на твоите цели. Когато нямаш необходимите инвестиционни познания или време, взаимните фондове и ETF са отличен начин да се възползваш от финансовите пазари и в същото време да имаш диверсифицирана кошница от активи.

Помисли за разходите

При инвестирането имай предвид съпътстващите разходи под формата на такси и данъци. Някои инструменти могат да имат ниски транзакционни разходи, но да крият други негативи. Затова инвестирай разумно и в активи, които познаваш и разбираш.

Периодичен преглед

Плановете ти и икономическата среда не са константни. Затова е необходим периодичен преглед на инвестиционния ти портфейл поне два пъти годишно и да го ребалансираш, ако е необходимо. Дългосрочния напредък към твоите цели е по-важен от краткосрочното представяне на портфейла. След като веднъж достигнеш дадена цел като старта на обучение на детето или пенсионна възраст, можеш да редуцираш инвестиционния риск, така че да не търпиш излишни пазарни колебания.

Определи подходящ бенчмарк

Бенчмаркът е мерителят на това колко добре се представя твоят инвестиционен портфейл. Той трябва да съответства и на твоите цели. Не трябва да сравняваш твоите инвестиции с представянето на най-добрите инвеститори на пазара. Трябва да имаш портфейл, който най-добре да отговаря на твоите цели. При приемлив баланс между доходност и риск. Придвижването към твоите цели е много по-важно от постигането на най-доброто представяне на даден актив, което в повечето случаи е непосилно дори за професионален инвеститор.

новогодишни обещания

Обещание №4 – Подготви се за неочакваното

Рискът е част от живота, в частност и инвестирането и личните финанси. Твоето финансово благополучие може да бъде преобърнато от всякакви видове изненади – заболяване, безработица, нетрудоспособност, загуба на живот, природни бедствия. Когато нямаш достатъчно активи, които да осигурят спокойствието ти при тези основни рискове, се погрижи да прехвърлиш тежестта им чрез застраховане. Застраховането е единственият начин да се защитиш срещу непредвидени събития, които не се случват често, но биха ти стрували скъпо. Следните напътствия могат да ти помогнат да се подготвиш за неочакваните моменти в живота.

Високи медицински разходи

Предполагам знаеш, че от държавното здравеопазване чрез Здравната каса (НЗОК) се покриват определени разходи. Но те в голямата си част не са достатъчни да покрият някои заболявания или пълния размер на медицинските разходи. Затова можеш да избереш подходяща здравна застраховка, съответстваща на потребностите ти по отношение на покрития, доставчици и др. Когато си млад и в добро здраве, можеш да получиш по-изгодни условия и да се защитиш финансово при появата на сериозни заболявания или неочаквани медицински разходи.

Загуба на живот

Когато имаш финансово зависими от теб лица, задължения или важни за теб цели, които искаш да осъществиш на всяка цена, то за теб е важно да помислиш за застраховка „Живот“. Срокът и покритието й трябва да са в синхрон с твоя стандарт на живот, потребности и цялостния ти финансов план.

Защити доходите си

В някои случаи минусите да си в ситуация на нетрудоспособност са повече от тези при загубата на живот, защото са свързани не само със загубата на доход, но и с увеличаване на медицинските разходи. По-рисковите професии имат задължително застраховане за подобни ситуации чрез работодателя си. Все пак това не винаги е достатъчно. Помисли са включването на такова покритие към застраховката ти „Живот“ или друга подходяща програма.

Защити имуществото си

Често жилището и автомобила да най-скъпите ни притежания и в тях сме вложили голямата част от спестяванията си. Но не винаги те са защитени при неблагоприятни събития. В случай, че имаш имуществена застраховка или „Каско“, провери какви са покритията им и дали съответстват на средствата, които си вложил в тези активи. Ако живееш под наем, можеш да се допиташ до наемодателя ти дали има застраховка и устройват ли те нейните параметри. По твоя преценка можеш да застраховаш и по-ценните си движими вещи.

новогодишни обещания

Обещание №5 – Планирай своето наследство

Наследственото планиране е част от личните финанси, защото наследяването на активи или пасиви може да ти помогне или попречи да осъществиш своите цели. А също така дали ти ще оставиш след себе си активи или пасиви. То може да ти звучи като нещо, което е приложимо само за много богати хора. Но има някои неща, които са полезни за всеки. Има важни решения, които ако не бъдат взети от теб, след време може да се наложи да се вземат от съдии или данъчни. Разходите по съдебни дела и адвокатски хонорари могат да намалят средствата, а плащанията на наследството да се забавят, когато може да са най-необходими. Ето няколко идеи в тази посока:

Направи преглед на бенефициентите

При някои финансови инструменти като банкови депозити или задължителните пенсионни фондове няма възможност да се избира кой да получи средствата по тях в случай на загуба на живот. По презумпция това са законните ти наследници. Но най-малкото можеш да информираш най-близките ти кои са твоите обслужващи банки и кой е задължителният ти пенсионен фонд. Провери и кои са банките и пенсионните фондове на близките хора около теб. При други инструменти като застраховки „Живот“ и доброволни пенсионни фондове имаш възможност да посочиш конкретните бенефициенти на средствата. Не е необходимо те да са ти близки или роднини.

Разпределение на наследството

У нас все още не е популярно оставянето на завещание и много често ценни имоти или други активи се рушат безстопанствено поради неуредици между наследници или наличието на множество такива. За всеки би било по-ценно запазването и повишаването на стойността на активите ни. Затова помисли дали има такива, които ти си наследил или има възможност да наследиш и как това може да ти помогне финансово за твоите цели. Не забравяй, че може да се наследят не само активи, но и пасиви, като кредити например, по които няма покритие на застраховка „Живот“. В този случай, подобно „наследство“ може пък да попречи на твоите цели, дори да си се подготвил финансово за тях. Помисли и ти какво ще оставиш от своя страна – активи или пасиви?

И накрая, не забравяй, че не е необходимо да правиш всичко това наведнъж. Има много неща, с които би могъл да подобриш твоето финансово здраве, стъпка по стъпка.

Чудя се дали ще предприемеш някои от новогодишните обещания и ще придвижиш своите лични финанси напред или ще отложиш това решение, както правят повечето хора, които се надяват всичко да се промени от само-себе си.

Направи истински напредък по твоя финансов път тази година. Аз мога да ти помогна да извървиш описаните стъпки по-бързо и по-лесно. Заяви своята безплатна среща с мен и стартирай една успешна финансова година.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Какво казват клиентите за нас

Имах удоволствието и честта да работя с Цвети Тодорова като мой кредитен консултант. Целта беше закупуване на жилище чрез ипотека […]
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва […]
Успях да си изясня какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси, стигнах до избор на портфолио. Получих система за инвестиране […]

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.