fbpx

Как да определиш рисковия си профил и подход в инвестирането?

Всеки иска да постигне финансова сигурност или финансова свобода. И все повече хора си дават сметка, че вече не могат да разчитат на банковия депозит за това. Различните инвестиционни инструменти дават възможности за постигане на по-висока доходност на парите, но при определени рискове и условия. Колкото по-добре познаваш рисковия профил, както и дадения инструмент и механизма му на работа, толкова по-безрисков ще е той за теб. Затова в тази статия за инвестиране искам да ти обърна внимание на няколко важни характеристики, които трябва да имаш предвид. Едно от нещата, които могат да те подведат в личния ти избор, това е да сравняваш резултатите си с някой друг. Много хора сравняват портфейлите си от инструменти и доходността на личните си инвестиции с тези на известни хора в бранша, с приятели или с групи в социалните мрежи. Но следва да имаш предвид, че както и в други аспекти на живота, всеки е индивидуален случай и има своя стратегия, която следва. Тя може да е добра за него, но да води до неудовлетворителни резултати за теб. Всеки е започнал да инвестира в ралзичен момент, с различна сума и да има различно време и крайна цел. Затова направи своята стратегия и сравнявай резултатите си спрямо това дали те доближават до твоята цел. Не спрямо постиженията на някой друг. Личният избор на инвестиционен инструмент зависи от два основни фактора: времеви хоризонт и рисковия профил.

Времеви хоризонт

Това е времето, за което искаш да инвестираш твоите пари и което имаш до постигане на дадената финансова цел. Както вече знаеш от статиите ни за инвестиции, това са инструменти с променлива доходност, която не е фиксирана и не е гарантирана. Колкото по-рисков е даден актив, толкова по-голяма е динамиката в неговата цена. Затова от гледна точка на времевия ти хоризонт, колкото по-близко е целта, толкова по-нискорисков трябва да е инвестиционния инструмент, който ползваш. При по-дългосрочни цели, можеш да избереш и по-рискови инвестиции. Тогава има повече време да се повишат цените им и да се балансира възвръщаемостта.

Рисковия профил

Постигането на опредена възвръщаемост е свързано с възможността като индивидуален инвеститор да понесеш определно количество риск. Следователно твоята преценка за размера и характера на риска, за това какъв риск си готов да понесеш, за да реализираш желаната възвръщаемост, е от основно значение за определяне на инвестиционната ти стратегия. Смисълът на процеса на оценка на поносимостта ти към риск е да си дадеш сметка и прецениш собственото си ниво на толерантност към риск.

Методи за определяне на инвестиционния подход

Съществуват различни методи за определяне на личния ти подход в инвестирането. Допълнителна трудност възниква от това, че тези различни методи не винаги дават еднакви резултати, когато бъдат приложени към един и същи човек. Истината е, че няма един определен метод, който да е еднакво добър за всички.

№1 На база възраст

Един популярен метод включва използването на възрастта ти за определяне на процента на нискорискови активи (облигации) в твоя портфейл. Например, ако си на 35г, трябва да имаш 35% от инвестиционния си портфейл в облигации или нискорискови активи. Това е доста опростен модел. Всъщност, видът на активите, които притежаваш трябва да съответства на това, което лично ти имаш нужда да постигнеш. Ако вземем за пример, една самотна майка на 35г, която иска да събере пари за образованието на детето си, тя има различни приоритети от 35г предприемач, който иска да създаде и развие собствен бизнес. Няма никакъв смисъл да считаме, че потребностите на двамата са еднакви, само защото са на една и съща възраст.

№2 Инвестиционен въпросник

Друг приет подход включва определянето на личния ти инвестиционен портфейл на база толерантността ти към риск. Процесът на оценка на рисковия профил и поносимостта към риск може да бъде качествено или количествено ориентиран. Количественият подход се основава на структуриран формат, под формата на въпросник. Той ти позволява да придадеш числов израз на конкретната информация. Съдържанието на въпросниците може да ти помогне да си дадеш сметка за въпроси, за които до момента въобще не си се замислял. Чрез него ще определиш дали си агресивен или консервативен инвеститор. Недостатък на въпросниците е, че в повечето случаи са разработени за конкретна компания. Поради това може да не отговарят напълно на общите стандарти. Този похват отново може да е подвеждащ, защото ингорира твоите потребности. Какво ще стане, ако се окаже, че си нетолерантен към риск, но нямаш шанс да събереш допълнителен доход за пенсиониране, освен ако не инвестираш в по-рискови инструменти с по-висока възвръщаемост, като акции например? Структурирането на консервативен портфейл, съставен предимно от облигации, ще те доведе само до разочарование. рисковия профил

№3 Личен финансов консултант

Как да решиш тази дилема със структурирането на инвестиционния ти портфейл? Всъщност трябва да си зададеш въпроса:
Кои акиви ще ти донесат най-добра възвръщаемост и ще те придвижат от мястото, където си днес, до мястото, където искаш да бъдеш?
С други думи, структурата на твоя портфейл трябва да е базирана на твоите специфични потребности. На първо място трябва да започнеш с ясно определяне на това къде си сега (твоята стартова позиция), колко имаш желание и възможност да спестяваш, каква сума трябва да постигнеш и кога трябва да я постигнеш (твоята крайна точка). На второ място, трябва да обърнеш внимание на следните аспекти:
  • Инвестиционни цели – до колко важни за теб са следните фактори: ликвидност, сигурност на главницата; растеж (капиталова печалба), защита от инфлация и стабилност на текущия доход.
  • Авариен фонд – какво вече многократно сме обръщали внимание, това е твоята въздушна възглавница и буфер в случай на неблагоприятно стечение на обстоятелствата. Преди да предприемеш каквито и да е инвестиционни стратегии, се увери, че имаш авариен фонд. Той трябва да съответства на стандарта ти на живот.
  • Данъчна стратегия – при избора на инвестиционни инструменти трябва да имаш предвид и разликите в данъчното им третиране. Някои активи подлежат на деклариране, други не. Печалбата, реализирана от определени инструменти подлежи на облагане с данък, при други – не, а трети дават възможност за данъчни облекчения.
Ако вземем например, че имаш нужда от 7% годишна доходност за следващите 15г, за да можеш да събереш средства за пенсиониране. Можеш да заключиш, че трябва да инвестираш примерно 75% от твоето портфолио в акции и 25% в облигации. Няма значение дали си на 40г или 50г. Твоите потребности определят твоя портфейл, а не твоята възраст. Веднъж след като си определил правилното за твоите нужди разпределение на портфейла, трябва да помислиш дали можеш да приеме волатилността, която ще има този портфейл. Ако не можеш, тогава трябва да понижиш своите очаквания за крайната цел. И да създадеш по-консервативен портфейл, който ще ти позволи да я постигнеш.

В заключение

Можеш ли да определиш всичко това самостоятелно? Разбира се, че да. Но имай предвид, че залогът понякога е твърде голям. Така че има смисъл някой да ти съдейства, освен ако не си напълно наясно с инвестиционната материя. Заяви своята безплатна опознавателна среща с мен, на която да поговорим за различните методи и техники за оценка на рисковия профил, като ще можем да се възполваме от силните страни на всяка от тях. Същевременно ще вземем предвид и текущите ти инвестиции и инструменти, които използваш. Аз мога да ти помогна именно в това – да направя по мярка твоята стратегия, така че да пасва идеално на твоите потребности.

Какво казват клиентите за нас

Имах удоволствието и честта да работя с Цвети Тодорова като мой кредитен консултант. Целта беше закупуване на жилище чрез ипотека […]
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва […]
Успях да си изясня какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси, стигнах до избор на портфолио. Получих система за инвестиране […]

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.