fbpx

Какво представлява формулата 40/40/40 и как да избягаш от нея?

Съдържание

(40 години работа, по 40 часа седмично, за пенсия 40% от дохода ти) В една от предишните ни статии за лични финанси те запознах с една рядко коментирана причина да започнеш да спестяваш и инвестираш още сега. Това е именно нормалното изхабяване на човшкия капитал и постепенното ни изместване от пазара на труда от следващите поколения. В днешната статия ще погледнем на тази ситуация от още един ъгъл или какво е формулата 40/40/40, в която участваме.

Държавното обществено осигуряване

Както сигурно знаеш, всеки от нас плаща данъци и осигуровки към държавата. Осигуровките имат ролята на вид застраховане. В случай, че с някой от нас се случи нещо, да получим от държавата обезщетение. Тези обезщетения покриват различни събития, вследствие на които можем да останем без работа. Тези събития могат да бъдат свързани с инвалидност, болничен, майчинство, безработица и т.н. Една от възможните причини да загубим доход е и пенсионирането. Към момента условията за получаване на пенсия са две – навършена възраст и натрупан трудов стаж. Едното обуславя физическото ни изхабяване след определен момент, а другото – приносът ни към обществото. По сега действащото законодателство, условията за пенсиониране на мъжете след 2029г е да имат навършени 65г и 40г трудов стаж. Изискванията за пенсиониране на жените постепенно се изравняват с тях и след 2037г са за навършени 65г и 37г трудов стаж. Поради социалната функция на жените да създава потомство и с това да допринасят за обществото, трудовият стаж за тях е по-нисък с 3г. Именно тези условия са заложени в първата част на формулата 40/40/40 – да работиш 40г при 40 часова работна седмица (пет дни по осем часа на ден).

Да получиш 40% от дохода си като пенсия

До 2000г работещите в България се осигуряваха за пенсия само към държавата чрез Държавното обществено осигуряване (ДОО) и съответно получаваха пенсия само от държавата. Много икономически специалисти оприличават пенсионната система на печално известната финансова пирамида или схема „Понци“. При тази схема с парите на новите инвеститори се плаща дължимото на старите. Пенсионната система работи на същия принцип. С парите от осигуровки на работещите днес се плащат пенсиите на сегашните пенсионери. Съответно моята, твоята пенсия, както и на всички работещи днес, ще зависи от това колко хора ще работят, когато ние ще сме пенсионери, дали се осигуряват и на какви доходи се осигуряват. Подобна система работи докато има нови инвеститори/работещи, с които да се плаща на старите. Когато спре този входящ поток, системата се пропуква и пирамидата се разпада. Именно поради намаляването на този входящ поток от нови работещи, породен от задълбочаването на някои основни проблеми – намаляване на работоспособното население, осигуряването върху ниски и нереални доходи, невнасянето на осигуровки, се наложи промяна в системата след 2000г. Въведоха се още два стълба в пенсионната система – допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО). формулата 40/40/40 *Каква пенсия ще получиш, ако се пенсионираш днес? Данните са от НСИ за 2019г.

Частните пенсионни фондове

Тези два стълба, за разлика от първия, работят на капиталов принцип. Вноските на работещите се заделят специално за всеки и се инвестират във финансови активи. Създаването на тези фондове и управлението на портфейлите от активи е поверено на 9 частни пенсионни фонда. Всъщност всеки пенсионен фонд се състои от две юридически лица. Едното е самият пенсионен фонд, в който се натрупват закупените активи. В него всеки от осигуряващите се реално се явява като собственик и притежава съответни дялове. Второто е управляващото дружество, което взима решенията в какво да се инвестират средствата и управлява фонда. Както вече си научил от други наши статии, инвестирането е единственият начин да съхраниш парите си във времето и да ги предпазиш от инфлацията. Именно за това тези фондове, съобразно регулаторните изисквания, инвестират средствата от платените осигуровки в акции, облигации и ДЦК. В закона е заложена определена рамка на тези инвестиции – в какво максимално съотношение да са различните активи, каква минимална доходност да имат и т.н. Но всеки фонд има свободата да подбира конкретните инструменти и компании, в които да влага нашите осигуровки. Именно това поражда и известни разлики в тези фондове.

Кой е твоят пенсионен фонд и как можеш да го смениш?

На осигуряване в задължителния частен пенсионен фонд или т.нар. Универсален пенсионен фонд (УПФ) подлежат всички работещи, родени след 31.12.1959г. През 2001г бе даден срок на работещите тогава да изберат такъв. На започващите работа след въвеждане на промените е дадена възможност в срок до 3 месеца от започване на първа работа да изберат своя частен фонд. Ако не го направят, от НАП се назначава служено такъв на случаен принцип. Дадена е възможност на всеки, който не е избрал информирано фонд или по някаква причина не е доволен от досегашния, да го смени. Единствено условие е да са изминали 12 месеца от последната такава промяна. Смяната на фонда не поражда никакви разходи и не се отразява на натрупаните до момента осигуровки.

Кои са основните критерии за избор на пенсионен фонд:

  • Чия собственост е фонда и кой взима решенията в какво да се инвестират средствата ни – както споменах, управляващото фонда дружество преценява каква да е политиката на инвестиране, в какви съотношения да са различните активи и в какви точно активи да се вложат средствата. Именно затова е важно при избора на фонд да се прецени чии интереси обслужва фонда, кой стои зад неговите решения и какви могат да са последствията за теб от това. От тези 9 фонда на пазара в момента, 2 са изцяло с чуждестранни собственици, 2 са хибридни (с българско и чуждо участие) и 5 са изцяло български.
  • История на фонда и предишен опит – много от фондовете са възникнали с въвеждането на пенсионната реформа през 2000г или след това. Но част от фондовете, тези с чуждестранни собственици, имат опит в подобни системи извън България. Тоест те имат опит не само в събирането на средства, но и в плащането на пенсии. Редовно различни икономически ежедневници публикуват информация за фондовете и тя е обществено достъпна.
  • Доходност и реални ли са активите, в които се инвестира – при разглеждане на доходностите от двата капиталови стълба, правят впечатление различните структури и доходности на фондовете. Някои български фондове показват забележителни резултати (много над средните) в УПФ, но не и в ДПФ (третия стълб, доброволен пенсионен фонд). Една от причините е, че към момента не се плащат пенсии от втория стълб и там доходността е само на хартия. За разлика от третия стълб, където средствата са достъпни по всяко време и показаната доходност се изплаща. Именно заради тези различия, моят съвет е, въпреки разликите в портфейла на двата фонда, изборът ти да се базари на доходността в третия стълб.
Допълнителни критерии за избор могат да бъдат предоставяне на онлайн достъп до партидата, получаване на годишно извлечение по имейл, предоставяне на допълнителни услуги.

Правата ти в УПФ

След като информирано си избрал вече своя фонд стигаме до това какви права имаш по отношение на средствата си в него. Едно от тях е правото ти да го сменяш на всеки 12 месеца, като така за 9 години, можеш да обиколиш всички фондове. Друго твое право е това на унаследяване – в случай, че с теб се случи нещо преди да е започнало изплащането на средствата от фонда, те се изплащат 100% на твоите законни наследници. При добиване право на пенсия, имаш възможност да получиш средствата си от фонда по определения от закона начин. Според последните законодателни решения, плащането на пенсии от частните пенсионни фондове ще се извършва по три начина. Хората, които са се осигурявали на високи доходи и имат повече натрупвания в партидите си, ще получат пожизнена пенсия. Втората група лица, които имат средни по размер партиди ще могат да ги получат разсрочено за определен приод от време. И третата група са хората с малки партиди, които ще получат средтвата си накуп еднократно. формулата 40/40/40

Как да излезеш от формулата 40/40/40?

Въпреки че изборът ти на фонд може да подобри резултата и размерът на пенсията, която ще получиш, вноските в частните фондове са едва 5% от дохода, върху който се осигуряваш. В държавното осигуряване постъпват почти 15%. Тоест в капиталовия стълб постъпват много по-малко средства и пенсията ти в голяма степен ще зависи от държавното обществено осигуряване. В момента заместваемостта на дохода е именно 40%. Това лесно можеш да провериш. За 2020г. максималният осигурителен доход е 3000лв, а максималната пенсия е 1200лв. Същото важи и за минималните такива. Какво означава това за теб? Означава, че днес си на 64г и получаваш 3000 лв. или повече, а утре ставаш на 65г и ще получиш 1200лв. За съжаление разходите ти обаче няма да се свият по същия начин, а по-вероятно е да растат. Ако искаш да излезеш от формулата 40/40/40 и да не разчиташ на държавата, а сам да определиш финансовото си бъдеще, трябва да потърсиш отговори на следните въпроси:
  • Къде съм в момента – на колко години съм, какъв доход имам?
  • След колко време искам да спра да работя?
  • Какъв доход искам да получавам?
  • Колко време искам да получавам този доход?
Когато си отговориш на тези въпроси, ще можеш да определиш какъв ресурс ти е необходим и с какви инструменти да го реализираш. Аз мога да ти помогна именно в това – да направиш свой личен пенсионен план.
  • Важно ли е за теб да излезеш от формулата 40/40/40?
  • Искаш ли да спреш да работиш, когато ти си решил, а не когато държавата е определила?

[maxbutton id=“1″ ]

Какво казват клиентите за нас

Имах удоволствието и честта да работя с Цвети Тодорова като мой кредитен консултант. Целта беше закупуване на жилище чрез ипотека […]
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва […]
Успях да си изясня какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси, стигнах до избор на портфолио. Получих система за инвестиране […]

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.