fbpx

7 източника на доходи, които ще ти помогнат да постигнеш финансова свобода

Ако една от твоите житейски цели е да изградиш богатство и финансова стабилност, диверсифицирането на твоите източници на доходи може да бъде мощна стратегия. Чрез генериране на множество източници на приходи ще намалиш зависимостта си от всеки отделен поток. Ще увеличиш потенциала си за печалба с течение на времето. Виж кои са основните 7 източника на доходи, които могат да ти помогнат да постигнеш финансова независимост и да изградиш дългосрочно богатство.

От пасивни източници на доходи като тези от недвижими имоти и дивиденти от акции до по-активни потоци като предприемачество и хонорари, има различни начини да увеличиш потенциала си за печалба и да осигуриш финансовото си бъдеще. Така че, независимо дали искаш да допълниш текущия си доход или да изградиш устойчив дългосрочен план за богатство, тези 7 източника на доходи могат да ти помогнат да постигнеш финансовите си цели.

1. Спечелени доходи

Спечелените доходи са най-разпространената и традиционна форма на доход, която повечето хора имат чрез работата си. Това са парите, които получаваш в замяна на времето и усилията, които си вложил в това, с което се занимаваш. Този източник по принцип се характеризира с фиксирана почасова заплата, годишна заплата или възнаграждение въз основа на комисионна.

Едно от предимствата на този вид доходи е, че те обикновено осигуряват постоянен и надежден източник на средства. Той ти позволява да покриеш основните си разходи за живот и да спестяваш една част за бъдещето си. Това е и мястото, от където повечето хора започват, преди да изградят други потоци от доходи в бъдеще.

Недостатъкът на спечелените доходи обаче е, че твоят потенциал за печалба може да бъде ограничен. Било от твоя работодател, съответната индустрия и разбира се от времето, през което работиш. Освен това, въпреки че тези доходи са постоянни за повечето хора през голяма част от времето, има риск. Той е свързан с това, че се разчита на тях като единствен източник на доходи. В случай, че загубиш работата си, може да бъде стресиращо, ако нямаш друг източник на доходи или ти отнеме време намирането на нова работа.

Независимо от това, ако искаш да максимизираш спечелените си доходи, трябва да се съсредоточиш върху няколко неща. Това са развитието и подобряването на твоите умения и опит, да общуваш с професионалисти в твоята област и да търсиш възможности за кариерно развитие. Това може да включва получаване на допълнително образование и квалификация, търсене на повишения или ръководни позиции и/или дори преминаване към по-високоплатена работа или друга индустрия.

Като цяло спечелените приходи са мястото, където повечето от нас започват да изграждат потоците си от доходи и област, която не може да бъде пренебрегната, ако искаш да започнеш да изграждаш богатство.

2. Капиталови печалби

Капиталовите печалби са печалби, които правиш от продажбата на актив, като акции, недвижими имоти или произведения на изкуството, на по-висока цена, отколкото първоначално си платил за него. Тази форма на доход често се свързва с дългосрочно инвестиране. Тя е ефективен начин за изграждане на богатство с течение на времето.

Размерът на капиталовите печалби, които можеш да спечелиш, зависи от стойността на актива, когато го продадеш и колко си платил за него първоначално. Освен това, ако държиш актив за по-дълго време, преди да го продадеш, имай предвид и данъчното облагане на капиталовите печалби и доходи.

Например, за имот, който е държан по-малко от една година се дължи 10% данък върху капиталовата печалба. В случай, че минат повече от 3г не се дължи такъв (това касае физически лица и жилищни имоти).

Предимство на приходите от капиталови печалби е, че изискват сравнително малко усилия от твоя страна. Въпреки че спестяването на пари за инвестиране може да бъде трудно, генерирането на капиталови печалби, след като си инвестирал парите си, е форма на наистина пасивен доход, който може да ти помогне да изградиш богатство.

Големият недостатък на приходите от капиталови печалби е, че те могат да изчезнат бързо, особено за по-новите инвеститори. Въпреки че пазарите са склонни да се покачват през повечето време, по време на спад можеш да видиш как твоите капиталови печалби бързо се превръщат в капиталови загуби. Имай това предвид, преди да разчиташ на капиталови печалби като дългосрочен източник на доходи.

За да максимизираш приходите си от капиталова печалба, трябва непрекъснато да инвестираш в добре диверсифицирано портфолио от акции, облигации и други активи. И след това да ги държиш по-дългосрочно.

3. Приходи от лихви

Приходите от лихви са друга форма на пасивен доход, който се генерира чрез заемане на пари. Обикновено чрез ценни книжа с фиксиран доход. Тази форма на доход може да бъде надежден и предвидим източник на приходи. Причината е, че лихвеният процент обикновено е фиксиран и се печели за определен период от време.

Едно от предимствата на дохода от лихви е, че се счита за инвестиция с по-нисък риск. Тя осигурява гарантирана норма на възвръщаемост. Това го прави привлекателен вариант за хора, които искат да печелят постоянен поток от доходи, без нестабилността и риска от други инвестиции.

За да се възползваш от този източник, помисли за инвестиране в държавни или корпоративни облигации, които могат да осигурят по-високи лихвени проценти от традиционните инструменти. Имай предвид, че доходите от лихви са обект на инфлационен риск. Въпреки че цените може да се покачат, лихвените плащания са фиксирани. И ако темпът на инфлация е по-висок от лихвения процент, който ти се плаща, тогава покупателната способност на твоя доход ще намалее с времето, дори ако реинвестираш този доход.

Като цяло доходът от лихви може да бъде полезен поток от доходи, който да допълни другите ти източници на доходи, докато продължаваш да изграждаш своето богатство.

7 източника на доходи

4. Доход от дивиденти

Доходът от дивиденти е също форма на пасивен доход, който се печели чрез притежаване на акции, които плащат дивиденти. Те са част от печалбата на компанията, която се разпределя на акционерите. Доходът от дивиденти често се счита за по-стабилна форма на доход в сравнение с капиталовите печалби. Той не е обвързан с колебанията на фондовия пазар и може да осигури постоянен поток от приходи във времето.

Например, по време на Голямата депресия цените на акциите в САЩ са спаднали с 90%, докато приходите от дивиденти с 50%. Това илюстрира как приходите от дивиденти могат да действат като частичен буфер срещу големи спадове в цените на активите. Това не означава, че приходите от дивиденти са гарантирани. Компаниите могат да намалят или премахнат дивидентите си по всяко време.

По-важното е, че в сравнение с други форми на доход, доходът от дивиденти е по-вероятно да бъде в крак с инфлацията. Компаниите увеличават дивидентите си, за да компенсират по-високите цени. Това не е гарантирано, но не е и необичайно.

Ако искаш да добавиш приходите от дивиденти към източниците си, можеш да инвестираш във висококачествени акции, изплащащи дивиденти. Обърни внимание на такива, които имат история на постоянни изплащания на дивиденти и стабилни печалби. Можеш също така да обмислиш инвестиране във взаимни фондове, фокусирани върху дивиденти, или борсово търгувани фондове (ETF), за да получиш експозиция към диверсифицирано портфолио от акции, изплащащи дивиденти.

Единственият недостатък на притежаването на дивидентни акции е, че те се представят по-слабо от пазара през последните години.  Потокът от приходи, свързан с дивидентните акции, вероятно ще бъде много по-стабилен по време на пазарни спадове, отколкото цената на цялостното портфолио от акции. Следователно, ако си човек, който харесва идеята за по-стабилен поток от доходи, тогава инвестирането на дивиденти може да осигури психологическия комфорт, който цялостното пазарно портфолио просто не може.

5. Доход от наем

Доходът от наем е форма на пасивен доход, който се получава чрез притежаване и отдаване под наем на имот, като къща, апартамент или търговско пространство. Тази форма на доход може да осигури стабилен и надежден източник на приходи. Приходите от наеми обикновено се печелят на месечна база и могат да се използват за изплащане на ипотека или други разходи, свързани с имота.

Едно от предимствата на дохода от наем е, че той може да осигури защита срещу инфлацията, тъй като той може да се увеличи с течение на времето с нарастващите разходи за живот.

За да се възползваш от приходите от наем, можеш да инвестираш в имот, който има потенциал за високо търсене под наем, като например имот на желано място или с уникални удобства. Можеш също така да обмислиш наемането на специалист или фирма за управление на имоти. Тя ще се занимава с ежедневните операции на имота и може да гарантира, че приходите от наем са максимални.

Колкото и българите да обичат този вид доходи, важно е обаче да знаеш, че доходът от наем не е без риск. Възможно е да има периоди без наематели или да възникнат проблеми и разходи по неблагонадеждни такива. Това може да намали общите ти приходи. Освен това притежаването на имот под наем изисква известно време, усилия и инвестиции. Затова може да не е подходящо за всеки.

Този вид доход ще ти бъде полезен, ако имаш време, ресурси и интерес да притежаваш и управляваш имоти под наем и поддържаш взаимоотношения с наематели.

6. Доходи от бизнес

Доходите от бизнес са един вид форма на спечелен доход, който се генерира от притежаването и управлението на бизнес. Тази форма на доход може да осигури неограничен потенциал за приходи. Може да бъде мощен инструмент за изграждане на богатство с течение на времето.

Едно от предимствата на доходите от бизнес е, че може да осигури гъвкавост и независимост. Можеш да контролираш собствения си график и да вземаш решения, които могат пряко да повлияят на твоите приходи. Освен това, притежаването на бизнес подлежи на друг вид данъчно облагане.

Онлайн бизнесите са чудесни начини за стартиране, тъй като разходите обикновено са по-ниски, а маржовете могат да бъдат доста високи. Можеш също така да обмислиш използването на технологии и социални медии, за да достигнеш до повече клиенти и да генерираш повече приходи. За да имаш по-висока печалба, трябва да помислиш за бизнеси, които имат силен потенциал за растеж и доходност.

Имай предвид, че притежаването на бизнес може да носи и риск, като пазарни колебания, конкуренция и оперативни разходи. Освен това, управлението на бизнес изисква определено ниво на време, усилия и инвестиции, които може да не са подходящи за всеки.

Този вид приходи за подходящи за теб, ако имаш страст към предприемачеството и стремеж към успех. Това са приходите, свързани с най-висок риск, но имат най-голям потенциал за растеж.

7. Приходи от интелектуална собственост

Доходът от интелектуална собственост е форма на пасивен доход, който се печели чрез притежаване и лицензиране на интелектуална собственост. Това са патенти, авторски права или търговски марки. Тази форма на доход може да осигури стабилен и надежден източник на приходи. Те обикновено се печелят редовно, въз основа на използването или продажбите на интелектуалната собственост.

Едно от предимствата на този доход е, че той може да осигури постоянен източник на доход, без необходимост от текуща поддръжка или инвестиции. Освен това притежаването на интелектуална собственост може да осигури ниво на защита и сигурност. Идеята му е да попречи на други да използват или да печелят от твоите произведения или идеи.

В тази връзка, можеш да помислиш за инвестиции в интелектуална собственост, която има потенциал за голямо търсене и широко използване или в компании, които притежават такава собственост. Можеш също така да обмислиш партньорство с лицензионна агенция или издател, за да осигуриш лицензирането и разпространението на твоя интелектуална собственост.

Доходите от интелектуална собственост също не са без риск. Търсенето и популярността на интелектуалната собственост могат да варират с течение на времето. Освен това процесът на придобиване и поддържане на интелектуална собственост може да отнеме много време и да изисква ниво на инвестиция, която да не се възвърне.

7 източника на доходи

Имаш ли нужда от всичките 7 източника на доходи?

Докато наличието на множество потоци от доходи може да бъде чудесен начин за изграждане на богатство и постигане на финансова свобода, трябва да знаеш, че не е необходимо да имаш всичките 7 източника на доходи, за да изградиш богатство. Още повече, че те могат да варират и да се променят във времето.

Наличието на един голям поток от доходи може да бъде по-въздействащ от много малки потоци от доходи. Например получаването на висока заплата или управлението на успешен бизнес може да осигури значителен източник на доход, който може да се използва за инвестиране в други активи, носещи доход в бъдеще.

Като се съсредоточиш върху изграждането на здрава основа, можеш след това да използваш този доход, за да изградиш други потоци от приходи, когато настъпи подходящият момент. Намирането на правилните източници на доходи за твоя начин на живот и индивидуалност е много по-важно от това да имаш повече от тях. Затова се запознай с различните възможности, на тези 7 източника на доходи и избери поне два, които можеш да развиеш още сега. Помисли за още два, които можеш да добавиш с течение на времето.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.