fbpx

Какво е инфлация и как тя влияе на личните ти финанси

В много от нашите статии коментираме влиянието на инфлацията върху личните финанси. Това е един от най-големите проблеми пред постигането на твоите цели. Въпросът е, че когато инфлацията е в ниски граници, на годишна база не я усещаме толкова явно. Даваме си сметка за нея, когато цените започнат да нарастват по-сериозно и осезаемо. Затова в днешната статия за лични финанси на Finansovoplanirane.bg, ще ти покажем какво е значението й за личните ти финанси и как тя влияе на финансовия ти план.

Какво е инфлация?

Инфлацията е икономическо явление, при което се наблюдава спад на покупателната способност на дадена валута с течение на времето. Това означава, че с една единица валута, например с 1 лев, с течение на времето могат да се купят все по-малко стоки и услуги. Количественото измерване на скоростта, с която настъпва този спад на покупателната способност, се отразява в повишаването на средното ценово ниво на кошница от избрани стоки и услуги в една икономика за определен период от време. Тази кошница от продукти и услуги е отражение на нашите нужди. Защото е лесно да се измерят промените в цената на един отделен продукт, но хората се нуждаят и потребяват голямо разнообразие от продукти и услуги, за да водят нормален живот. Те включват стоки като храни, метал, гориво, комунални услуги, транспорт и услуги като здравеопазване, развлечения и др. Инфлацията има за цел да измери цялостното въздействие на промените в цените за такава разнообразна кошница от продукти и услуги. Това позволява да видим какво е повишаването на нивото на цените на стоките и услугите в една икономика за определен период от време. Най-често за една година. Тук можеш да видиш как например се е изменила цената на чаша кафе в САЩ, според популярния инвестиционен сайт Investopedia.

Колко е твоята лична инфлация?

Тъй като кошницата, на база на която се измерва инфлацията, включва широк набор от стоки и услуги, е възможно не всеки да ползва същия набор. Затова, за да имаш реална преценка колко е поскъпването в цените на нещата, които ти и семейството ти ползвате, може да изчислиш колко е твоята лична инфлация. Това можеш да направиш по два начина. Единият е да ползваш калкулатора на НСИ. Другият е да съпоставиш разходите си сега спрямо същите за минал период от време – декември миналата година, например. И за двете ще ти е необходимо да помислиш и опишеш какви са основните категории разходи, които правиш – храна, транспорт, облекло и т.н. Важно е да знаеш колко е това число, защото то ти показва с колко се обезценяват парите и спестяванията ти спрямо нарастването на цените на стоките и услугите, които използваш. Това ще ти даде насока как да адаптираш личните си финанси в променящата се икономическа обстановка. инфлация

Как инфлацията влияе на твоите финансови цели?

Както знаеш, финансовите цели могат да бъдат най-общо дългосрочни и краткосрочни. В краткосрочен план влиянието на инфлацията не е толкова сериозно. Тя обаче е основна пречка за осъществяване на по-дългосрочните ти цели. В случай, че си планирал да събереш средства за обучението на детето ти след 10г и си преценил, че за целта ще са необходими 1000лв на месец за период от 4 години, тогава ще са ти необходими 48 000лв. Но именно поради инфлацията и ръста на цените, след 10г вече с тези 1000лв няма да може да се покрият същите разходи. Тогава ще са необходими например 1344лв на месец при 3% средногодишна инфлация. И вместо да трябва да заделяш 48 000лв, ще трябва да събереш 64 512лв. При 5% годишна инфлация, необходимата сума ще нарасне до 78 192лв. Когато във финансовия ти план са включени и други дългосрочни цели като покупка на жилище, стартиране на собствен бизнес, осигуряване на пасивен доход и др., е необходимо да направиш подобна актуализация и на другите си финансови цели.

Как можеш да адаптираш финансовия си план в условия на инфлация?

Както знаеш, финансовият ти план не е константа. С променящата се икономическа обстановка или динамиката в твоя живот, е необходимо да адаптираш и него. Тъй като той се състои от няколко части, ето и няколко насоки, които можеш да приложиш.

Защита

Ако си се запознал с нашата статия за Пирамидата на личните финанси, вече знаеш, че за стабилни финанси е необходима стабилна основа. Тя се състои от няколко елемента. Единият от тях е аварийният фонд. Той отразява стандарта ти на живот. А с промяната в цените на стоките и услугите, се променят разходите, които правиш и по този начин и стандарта ти на живот. Затова направи преглед на аварийния ти фонд и дали той отговаря на настоящата ситуация. Другият елемент от тази стабилна основа е застраховането. В тази посока е необходимо актуализиране на застрахователните ти полици, както по имуществени застраховки, така и по застраховки „Живот“ и здравни застраховки, които имаш. Поради ръстът на цените на имотите в последните години, направи преглед на имуществената ти застраховка. Така, в случай на застрахователно събитие, ако се наложи ремонт, той ще бъде покрит от застраховката. В противен случай, ако сумата на застраховката не съответства на стойността на имота, може да се окаже, че освен, че си плащал застраховка, ще правиш и допълнителни разходи. Аналогично стои въпросът и със застраховките „Живот“. В много компании е предвидена актуализация на вноската на всяка година или на определен период от време, така че да компенсира инфлацията.

Инвестиции

На следващия етап от анализа на твоя финансов план в среда на инфлация, можеш да направиш преглед на спестяванията и инвестициите си. Както знаеш, в зависимост от това къде си в момента, те са в различно съотношение. Освен това, инвестирането е единствения начин да постигнеш по-висока доходност за спестяванията си и да съхраниш покупателната им способност. В случай, че не си започнал да инвестираш или нямаш идея от къде да започнеш, можеш да се свържеш с мен, за да ти помогна да намериш подходящите за теб инструменти. Ако вече си запознат с инвестирането и имаш изграден портфейл, направи ребалансиране и коригирай вноските или рисковите тегла, ако се налага. Твоята задача сега е да направиш цялостен преглед на финансовия ти план. Когато последваш насоките, ще можеш да актуализираш финансовите си цели и да адаптираш личните си финанси в променящата се среда.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Какво казват клиентите за нас
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва в нуждите на своите клиенти […]
Благодарение на Цвети успях да си изясня доста по-добре какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси и да стигна до избор на портфолио […]
Основният резултат от работата ми с Цвети Тодорова беше получаването на начална финансова грамотност и създаването на план за управлението на […]

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.