fbpx

Владислав Антонов – финансово планиране

Основният резултат от работата ми с Цвети Тодорова беше получаването на начална финансова грамотност и създаването на план за управлението на финансите ми. От голяма полза ми беше представеният от нея тест за определяне на инвестиционния ми профил. Това ми помогна в избора на подходящите инструменти.

Преди да работя с Цвети Тодорова нямах никаква представа какво представлява личният финансов консултант. Планирането на личните ми финанси беше примитивно. Имах само бегла престава за някои от наличните финансови инструменти и никакви знания за употребата им.

След това беше създаден план за управление на финансите ми. Получих обяснение за наличните инструменти за постигането му. Беше ми оказано съдействие при избора на подходящия инструмент. Получих идеи за подобрение на финансовото ми състояние, които ще приложа в бъдещето.

Трите най-съществени подобрения в личните ми финанси от работата ми с Цвети са, че оцених финансовото си състояние и инвестиционния си профил; създадох план за управление на личните си финанси; избрах финансов инструмент за защита на доходите ми.

От работата ми с Цвети съм доволен, че ми беше оказано съдействие за избора на подходящ инструмент след информация за алтернативите. Всичките ми въпроси получиха ясни и изчерпателни отговори. Препоръчвам Цвети като подходящият човек, който ще Ви помогне при управлението на Вашите финанси. Контакт за препоръка: https://www.linkedin.com/in/vladiant/

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.