fbpx

Пирамидата на личните финанси

Предполагам, че първата ти асоциация със заглавието на тази статия е за пирамидалните измамни схеми от рода на „Понци“. Всъщност ще те запозная с една друга пирамида – тази на личните финанси. Тя е подобна на пирамидата на човешките потребности на Маслоу. Ако не познаваш неговата концепция, тя е, че човешките нужди са организирани по важност в пет нива. На първото и най-широко ниво на пирамидата стоят базовите потребности като физиологични нужди (храна, вода, дом). На най-горното и тясно ниво стоят духовните потребности като самоосъвършенстване и себереализация.

Както при пирамидата на Маслоу, така и тук има йерархия на нуждите, която е организирана по важност. Когато е осигурено едно ниво на потребност, се насочваме към изпълнение на следващото.

Основна грешка при избора на финансови инструменти 

Това е тръгването от най-високото ниво на пирамидата и ползването на рискови инструменти с цел реализиране на бързи печалби.

Пазарът на финансови услуги и особено развитието на финтех индустрията (технологични иновации в сферата на финансите) улеснява покупката на различни активи с едно кликване в приложението. Но това не означава, че всички тези иновативни решения са подходящи за всеки и ще гарантират постигането на твоите финансови цели. Част от тези инструменти нямат регулаторна рамка, нямат достатъчно дълго историческо представяне или крият други подводни камъни.

Идеята на пирамидата на личните финанси е да ти покаже къде си ти в процеса и да ти помогне да изградиш стабилна основа. Правилното й използване ще ти гарантира, че дори да направиш неизгодна или рискова инвестиция и да загубиш известна сума пари, това няма да наруши твоята финансова стабилност и стандарт на живот.

пирамидата на личните финанси

Три нива на Пирамидата на личните финанси

Ниво №1 – Защита на стандарта на живот

На това базово и най-широко ниво на пирамидата стоят потребностите, свързани с осигуряване запазването на стандарта на живот. Начина, по който си свикнал да живееш, зависи от твоите доходи и до колко си сигурен, че и занапред ще можеш да ги получаваш. Загубата на доход в най-общия случай може да бъде в две направления – да загубиш работата си по някаква причина или да нямаш здравето, за да работиш. В първия случай усилията са насочени в посока подобряване на квалификация, знания и умения, както и заделяне на авариен фонд. Във второто направление се включва застраховането, като начин за защита на нашия живот, здраве и имущество.

Ниво №2 – Събиране на средства за средносрочни бъдещи финансови цели

На второто ниво на пирамидата стоят потребностите, свързани със спестяване и осигуряване на ресурс за финансовите ти цели със средносрочен хоризонт. Когато човек е осигурил необходимото, за да е свободен и спокоен за своето съществуване, се появява нуждата от растеж. На този етап ти си достатъчно подсигурен материално, за да можеш да спестяваш и заделяш пари за бъдещо потребление в близките 3-5г. За постигането на тези цели обикновено се ползват спестовни инструменти или такива с нисък риск.

Ниво №3 – Инвестиции

На върха на пирамидата стоят важните дългосрочни цели, които могат да бъдат решени само с инвестиционни инструменти и капитализирана доходност. За дълъг хоризонт се счита, че имаш време пред себе си повече от 5-10г. В този период възниква една основна пречка, която не може да се преодолее със спестовни инструменти, които ползваш на предходното ниво. Основният враг на дългосрочните финансови цели е инфлацията. Поскъпването на цените във времето и загубата на покупателна способност на парите може да се преодолее само с инструменти, които носят капитализирана доходност. Ползването на инвестиционни инструменти носи по-висок риск. Той трябва да е съобразен с твоя времеви хоризонт и рисков профил.

Затова твоята задача сега е да провериш на кое ниво на пирамидата се намираш. Набележи три основни стъпки, с които да попълниш пропуските или да се придвижиш напред.

Можеш да научиш повече за твоите лични финанси в блога на Finansovoplanirane.bg

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.