fbpx

Кой е единственият „безплатен обяд“ в инвестирането?

Всеки знае, че „безплатен обяд“ няма. Дори да е безплатен за теб, това не означава, че не го плаща някой друг. В тази статия за инвестиции, ще научиш кой наистина е „безплатният обяд“ в инвестирането. Инвестирането е заделяне на средства сега, с цел да ги използваш в някакъв момент в бъдещето. Всъщност когато инвестираш, ти заменяш една настояща сума за някаква очаквана бъдеща сума, чиято стойност не е известна със сигурност. Тази очаквана бъдеща сума трябва да е такава, че да компенсира времето, за което ще бъде събирана, и разбира се свързания с нея риск. Всеки, който инвестира, трябва да се съобразява както с доходността, така и с риска на своите инвестиции. Те са правопропорционални – колкото по-доходоносна е една инвестиция, толкова по-висок е и свързаният с нея риск. Затова стремежът на всеки инвеститор е да има идеалната инвестиция – с висока възвръщаемост и нисък риск. Но в живота рядко има идеални неща.

Модерната портфейлна теория

Едно от най-популярните решения на този проблем е модел, който се е доближил до инвеститорския идеал – Модерната портфейлна теория. Тя е разработена през 1952г от лауреата на Нобелова награда Хари Марковиц и се ползва от много инвеститори и днес. Неговият принос е в това, че той пръв насочва вниманието не към броя инструменти, в които инвестира отделният инвеститор, а към типа им и взаимовръзките между тях. На база тези взаимовръзки може да бъде изграден портфейл от активи. При правилно подбиране на включените активи, общият риск на портфейла ще бъде по-нисък от сбора от рискове на отделните активи, включени в него. Така Марковиц показва, че когато инвестираме не е достатъчно да купим каквито и да е активи, а е важно да изберем точната комбинация между тях.
Диверсификацията е единственият безплатен обяд в инвестирането
Ползата от портфейлното инвестиране е в подобряване на доходността и намаляване на риска, което не би било възможно при отделни инвестиции, а само при комбинирането им. Това е един от основните проблеми на хората, които искат самостоятелно да инвестират на финансовите пазари и да се възползват от тяхната доходност, без да са професионални инвеститори. Как от една страна да подбереш правилно своите инвестиции, а от друга, да не се налага да отделяш време за придобиване на професионални познания и да не са необходими значителни финансови ресурси?

Колективни инвестиционни схеми

Решението е отново портфейлното инвестиране. На базата на този модел са изградени взаимните фондове, борсово-търгуваните индексни фондове (ETF) и т.нар. колективни инвестиционни схеми. В тях инвестират много на брой участници, обикновено с малки суми. Това са готови портфейли с различни нива на риск и очаквана доходност, подходящи за всеки тип инвеститор. Тези фондове са съвкупност от значителен брой активи. Могат да бъдат включени различни компании, от различни сектори и различни държави. От друга страна възможността да внасяш достъпна за теб сума на равни интервали от време осреднява цената, на която купуваш активите. Това намалява риска от покупка при неизгодни пазарни нива. Инвестирането и по-точно инвестиционното планиране е важна част от личните финанси. С негова помощ можеш да постигнеш по-дългосрочните си финансови цели. За да ти помогне инвестирането, не е важно да използваш само диверсификацията като „безплатен обяд“. Инвестициите трябва да са съобразени с рисковия ти профил, времеви хоризонт и индивидуални потребности. Тези фактори ще разгледаме в някоя от следващите ни статии. Повече за инвестициите и мястото им в личните ти финанси, можеш да научиш от статията за Пирамидата на личните финанси. Ако срещаш трудности в избора на инструменти, свържи се с мен и аз ще ти помогна да направиш своя инвестиционен план.

[maxbutton id=“1″ ]

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.