fbpx

Избор на пенсионен фонд – какво трябва да знаем?

Когато търсим идеалното работно място често не обръщаме внимание на детайли свързани с плащане на данъци и осигуровки. Повечето хора дори не знаят, че имат право на избор на пенсионен фонд. В тази статия ще отбележа основните детайли, които е важно да знаете за осигуряването в частен пенсионен фонд.

1. Кога избирам своя пенсионен фонд?

Изборът на пенсионен фонд е личен и не е обвързан с препоръки от страна на работодателя. След като започнем първата си работа на трудов или граждански договор, имаме право да изберем пенсионен фонд в срок от три месеца. В случай че пропуснем този срок служебно ще бъдем разпределени в един от фондовете. Можем да изберем само един фонд като пред нотариус попълним „Заявление“ и „Договор“. Някои дружества вече предоставят попълване на документите електронно. Това е много удобно, защото може да се направи след работно време и през почивни дни. След като вече имам пенсионен фонд или служебно са ме разпределили, мога да избера друг фонд след 12 месеца. При изборът на нов пенсионен фонд, натрупаната сума (брой дялове по текуща стойност) от стария фонд се прехвърля без да се удържа такса. Технически, действителното прехвърляне на средствата се случва на тримесечие.

Пример:

Ако сте попълнили заявление/договор през октомври, ноември или декември, документите ще се разгледат от старото дружество до 15.01. Средствата ще бъдат прехвърлени на 15.02.

Когато говорим за бъдещето, има три вида хора. Тези, които го оставят да се случи. Тези, които правят така, че да се случи. И тези, които се питат какво се случи. Джон Ричардсън

2. Кои са пенсионните фондове в България?

Десет са лицензираните пенсионни дружества, като всяко едно от тях управлява три фонда за пенсионно осигуряване:

  • Универсален пенсионен фонд – задължителен за всички лица родени след 31.12.1959г. Вноската се разпределя между работодател и осигуреното лице.
  • Професионален пенсионен фонд – за тези, които упражняват първа или втора категория труд. Вноската е изцяло за сметка на работодателя, съответно 12% и 7% от осигурителния доход.
  • Доброволен пенсионен фонд – за всеки, който желае допълнително да се осигурява.

На ежедневна база всяко дружество оповестява стойността на своя дял и информира осигурените лица за постигнатата доходност от предходната година. При избор между пенсионни фондове е добре да се сравнява средна доходност за 10 години, а не представянето им в определена година. В наша полза ще е, ако се информираме и чия собственост е фонда.

В случай че не знаете кой е вашият универсален/професионален фонд, може да направите бърза справка на телефон 0 700 18 700 или 02/985 968 01.

3. Какво представлява осигуряването в универсален пенсионен фонд?

Осигуряването в универсалния пенсионен фонд (ДЗПО) се нарича допълнително, защото надгражда основната пенсия, която ще получаваме от НОИ. Всички, които са родени след 31.12.1959г., се осигуряват в така наречения втори стълб на пенсионната система. Осигурителната вноска е фиксирана на 5% от брутната заплата (максимум от 3 000лв.) и се разпределя съответно 2,8% за работодател и 2,2% за осигурено лице. След като осигурителната вноска постъпи във фонда, от нея се удържа такса „управление“ от 3,75%, като останалите средства се инвестират съгласно изискванията наложени от Кодекса за социално осигуряване. Портфейлът на пенсионните фондове е ниско рисков, разпределен основно в ценни книжа, облигации и малък процент акции. Всяко осигурено лице има своя лична партида и може да следи състоянието ѝ онлайн. А до месец април, дружеството е длъжно да изпрати годишно извлечение за натрупаните дялове и тяхната стойност. Средствата по индивидуалната партида се унаследяват.

4. Как се гарантират средствата ми в пенсионен фонд?

Пенсионните дружества подлежат на постоянен контрол от КФН. Всяко пенсионното дружество е длъжно да пази така нар. резерви. В случай на фалит, пенсиите се изплащат от тях. Капиталът на фонда, т.е. средствата на осигурените лица, е различен от средствата на дружеството. При задължителното допълнително осигуряване е предвиден задължителен размер на разпределената доходност. Ако дружество разпредели доходност по-малка от 60 % от постигната средна доходност от останалите фондове за допълнително задължително осигуряване, то е длъжно да покрие разликата със собствени средства.

Тази година се въведе и гаранция върху брутния размер на вноските в УПФ. Това означава, че ако размерът на натрупванията в УПФ на дадено лице е по-малък от брутните му осигурителни вноски, пенсионното дружество е длъжно да допълни партидата на лицето.

Щастлив е човекът, който знае какво да запомни от миналото, на какво да се наслади от настоящето и какво да планира за бъдещето. Арнълд Хенри Гласоу

5. Кога мога да разполагам със средствата от втория стълб?

Натрупаната по лична партида сума от осигурителни вноски служи за изплащане на така наречената „втора пенсия“. Това се случва при навършване на определените по чл.68, ал.1 години и стаж, съответно за мъже и жени.

В зависимост от натрупаната сума по партидата ни, можем да получим парите си:

  • Еднократно – средствата могат да бъдат изплатени на лицето еднократно, когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия,
  • Разсрочено – за осигурените лица, чиито партиди не са достатъчно големи, за да получат пожизнена, но надхвърлят три пъти размера на минималната пенсия,
  • Пожизнено – за лица, които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. За пожизнената пенсия има два варианта – с гарантиран период на изплащане или сумата да бъде разсрочена за определен брой години.

Изборът на пенсионен фонд е важен, защото осигуровките ни днес ще формират част от парите ни в късните години. Не е без значение кой и как управлява тези средства. Имаме право да изберем пенсионен фонд, както и да го сменим. Имаме право да решим дали ще разчитаме на определената ни пенсия, или ще направим план да постигнем стандарта, който желаем.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Какво казват клиентите за нас
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва в нуждите на своите клиенти […]
Благодарение на Цвети успях да си изясня доста по-добре какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси и да стигна до избор на портфолио […]
Основният резултат от работата ми с Цвети Тодорова беше получаването на начална финансова грамотност и създаването на план за управлението на […]

Мадлен Йорданова

Мадлен Йорданова e анализатор на лични финанси. Помага на всеки, който би искал да бъде финансово подготвен за повечето ситуации в живота си. Силата ѝ е в това да открие и формулира важните житейски цели и да подготви подходящ финансов план за изпълнението им.