fbpx

Как да оптимизираш данъците, които плащаш върху доходите си?

В края на миналата година те запознахме с това колко важно е изграждането на лична данъчна стратегия. Както знаеш, всеки от нас плаща не малко данъци и осигуровки. Една част от тях са преки – върху доходите и собствеността ни. Друга част са непреки –  заплащаме ги чрез потреблението на стоки и услуги (ДДС, мита, акцизи). Затова е важно да помислиш как да намалиш данъците върху доходите си.

 Законният начин да намалиш тази тежест е да се възползваш от възможностите, които дава държавата, за да стимулира определено поведение. Поощрява действия, които увеличават личното благосъстояние, подобряват демографската картина, развиват желанието за взаимопомощ и изсветляват икономиката. Това са така наречените данъчни облекчения. В днешната статия на Finansovoplanirane.bg ще те запозная именно с това:

Кои са данъчните облекчения, които можеш да ползваш за 2021г. и как работят те

1.Деца

Това е може би най-популярното, използвано и познато данъчно облекчение. Може би причина за това е, че обикновено се ползва с последната заплата за годината и много компании напомнят за това на служителите си в месец декември. До миналата година то не представляваше интерес за повечето хора, защото размерът на данъчното облекчение беше 200лв, а реалният му ефект – 20лв. За 2021г обаче има драстично увеличение и размерът му е 4 500лв за всяко дете (до 3 бр. деца под 18г). С тази сума може да намалиш годишната си данъчна основа, като ако тя не е достатъчна, може да се подели между двамата родители.

2.Млади семейства

 По-популярното наименование на това облекчение е „за кредити“. Това е така, защото то дава възможност да намалиш годишната си данъчна основа с размера на платените лихви по ипотечен кредит до 100 000лв. В закона са заложени няколко условия, които трябва да са изпълнени кумулативно. Реалният ефект е спестяване на около една месечна вноска по кредита. Какви са условията, на които трябва да отговаряш, можеш да видиш тук.

3.Дарения

С това облекчение можеш да изпълняваш и своята лична мисия и да подкрепяш определена кауза. Институциите, които влизат в това данъчно облекчение са по определен списък. За всяка една има определен процент, с който можеш да намалиш годишната си данъчна основа (ГДО). Максималната призната сума е до 65%  от ГДО. Фондациите и институциите от списъка издават сертификат за дарението, който следва да се приложи към годишната ти данъчна декларация (ГДД).

4.Намалена работоспособност

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То дава възможност да намалиш данъчната си основа със 7 920лв.

5.Отглеждане на дете с увреждания

Това данъчно облекчение позволява намаляване на ГДО с 9 000лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане.

данъците върху доходите

6.Безкасови плащания

Това е единственото данъчно облекчение, което се отнася до намаляване на платения данък върху дохода, а не на данъчната основа. Можеш да се възползваш от него, в случай че си получил 100% от доходите си по банков път и си похарчил над 80% от тях отново по безкасов път. Ефектът е 1% от дължимия данък за годината, но не повече от 500 лв.

7.Осигурителен стаж при пенсиониране

Както знаеш, понастоящем има две условия за получаване на държавна пенсия – навършена възраст и трудов стаж. В случай, че през част от трудовата си кариера не си плащал осигуровки, е възможно при навършване на определената възраст да нямаш изискуемия трудов стаж. Предвидена е възможност да закупиш такъв като внесеш накуп дължимите осигуровки за пенсия. В този случай, можеш да ползваш това данъчно облекчение, като намалиш ГДО с внесените през годината за твоя сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране.

8.Данъчно облекчение за ремонт

Това е ново данъчно облекчение, което се прилага за първи път тази година. С него можеш да намалиш ГДО с до 2 000лв. Те покриват плащания за труд за ремонт и подобрения на твое собствено жилище и не покриват плащания за материали. Необходимо е да се приложат документи за направените разходи.

9.Лични вноски за застраховка „Живот“

Това и следващото данъчни облекчения имат най-голям ефект върху намаляване на данъците върху доходите ти. С него можеш да намалиш с до 10% месечната или годишната си данъчна основа. Това се отнася за всички видове застраховки „Живот“:

  • Рискова – в този случай се осигурява плащане на конкретна, предварително договорена сума само при настъпване непредвидени обстоятелства.
  • Спестовна – представлява комбинация от застрахователни покрития и дългосрочно спестяване на суми, като има предварително гарантирана сума за получаване в края на периода.
  • Инвестиционна – това е комбинация от застрахователна защита, но вече с възможност да се инвестира на световните фондови борси, с цел да се постигне по-висока доходност.

В това данъчно облекчение се включват и вноски за допълнително здравно осигуряване.

10.Лични вноски за Доброволен пенсионен фонд (ДПФ)

С това данъчно облекчение можеш да намалиш с още 10% месечната или годишната си данъчна основа. Доброволният пенсионен фонд е третият стълб на пенсионната система. Чрез него участваш в активно управляван инвестиционен портфейл, законово определен като структура и степен на риск. Осигурено лице може да бъде всяко физическо лице, навършило 16 г.

данъците върху доходите

Какъв е данъчният ефект - пример

В случай, че имаш възможност и попадаш в изискванията на закона, то можеш да се възползваш от всички данъчни облекчения. Предвид размера данъците върху доходите ти, то е в твоя полза да намалиш това, което плащаш. Не забравяй, че най-скъпи са днешните пари.

Затова с този пример, ще ти покажа какво можеш да спестиш, ако ползваш дори само едно от данъчните облекчения. Нека разгледаме какво ще се случи, в случай, че имаш инвестиционна застраховка „Живот“ или доброволен пенсионен фонд, които са едни от най-ползваните. При месечна вноска от 100лв и срок 20г, то ще си внесъл 24 000лв. Тъй като ползваното данъчно облекчение е до 10% от данъчната основа, то от 100лв вноска, 10лв са от данъчното облекчение и 90лв ще са всъщност от теб. За целия период, това означава, че ще си спестил данък 2 400лв. При доходност от 5%, внесеното от теб ще е нараснало до 41 274,63, в т.ч. 4 127,46лв от данъчно облекчение. Ако пред себе си имаш не 20г, а 40г и си в началото на своята трудова кариера, то при същите условия ще си натрупал 153 237,86лв, от които 15 323,79лв ще са дошли от данъчното облекчение.

Окончателен данък

За част от ползваните данъчни облекчения – застраховка „Живот“ и доброволен пенсионен фонд, в края на срока на договора се удържа окончателен данък. Окончателният данък за ДПФ е 10%, ако си ползвал суми преди да си станал пенсионер. След това не се дължи такъв. Окончателният данък за застраховка „Живот“ е 7% при договори със срок 15 години или повече и 10% в останалите случаи. Обръщам внимание, че на окончателен данък подлежат само абсолютните суми на ползваното данъчно облекчение. Доходността от него си остава за теб.

Как се ползват данъчни облекчения?

Данъчните облекчения за застраховка „Живот“ и ДПФ могат да се ползват както на годишна, така и на месечна база. На месечна база се ползват, ако вноските са направени през работодател и удържане от заплатата. Годишните данъчни облекчения се декларират в годишната ти данъчна декларация за настоящата финансова година, като подаването е от 1 януари до 30 април от новата година.

Всяко спестено пени е спечелено пени – Бенджамин Франклин

С това искам да те мотивирам да използваш всички данъчни облекчения, на чиито условия отговаряш. Колкото по-малко средства плащаш сега, толкова повече ще останат за важните за теб неща.

Имай предвид, че всяка година се правят законови промени в данъчното законодателство. Затова са необходими ежегодни корекции на финансовия ти план. След като се запознаеш с възможностите за намаляване на данъците върху доходите ти за тази година, заяви безплатна среща с мен. На нея ще обсъдим какви данъчни облекчения можеш да използваш за 2021г и как да изградиш данъчната си стратегия за 2022г и да платиш по-малко данъци върху доходите си.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Какво казват клиентите за нас

Успях да си изясня какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси, стигнах до избор на портфолио. Получих система за инвестиране […]
Имах удоволствието и честта да работя с Цвети Тодорова като мой кредитен консултант. Целта беше закупуване на жилище чрез ипотека […]
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва […]

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.