fbpx

Кое е най-важното число в управлението на личните финанси?

Управлението на личните финанси е цяла наука, посветена на умението ни да създаваме благосъстояние. Целта на това управление е да можем да постигнем желания стандарт на живот и да го запазим в бъдеще, дори и когато спрем да работим.

Затова в днешната статия за лични финанси ще те запозная с няколко метода и коефициента за измерване на това ни умение – да управляваме добре парите си. Публикувани са от американския инвеститор и блогър Nick Maggiulli и ще ти помогнат да решиш за себе си къде си в момента и какво можеш да подобриш. Това ще те придвижи напред към финансовите ти цели и ще намериш кое е твоето число.

Нетно богатство

Популярен и сравнително лесен метод да изчислиш нивото си на благосъстояние е нетното богатство (net wealth). Той измерва колко си богат, като превърнеш всичките си активи и пасиви в пари. След това трябва да извадиш сумата на пасивите от сумата на активите.

нетно богатство = активи – пасиви

Активите са всичко, което притежаваш и може да бъде обърнато в пари. Това може да включва жилище, кола, наличности по банкови сметки и депозити, финансови активи (акции, облигации, взаимни фондове) и т.н.

Пасивите са всичко, за което плащаш на някой друг като задължения. Тук се включват непогасени ангажименти по кредитни карти, овърдрафти, стоки на изплащане, потребителски и ипотечни кредити, лизинг, заеми към близки и познати и т.н.

Недостатъци на нетното богатство

За съжаление този измерител има някои сериозни недостатъци. Нетното богатство, например, не е най-добрият индикатор за добро управление на личните финанси, защото няма никакъв контекст. То не показва как някой е постигнал своето нетно богатство.

Например, ако човек А има 1 млн. лв. като нетно богатство, а човек Б има 900 хил. лв. нетно богатство, ще предположим, че човек А се справя по-добре в управлението на личните финанси. Но ако човек А е получил по-голямата част от богатството си като наследство, докато човек Б го е постигнал с упорита работа и спестяване? Дали човек А продължава да изглежда по-способния да управлява добре парите си?

Друг пример е, ако човек В, който има 1 млн. лв. нетно богатство, което е предимно в недвижими имоти? Изглежда като добър начин на управление на средствата, докато не разберем, че зад това стоят огромни дългове. По този начин в ранните си години Дейв Рамзи – популярен американски финансов консултант, е станал милионер. След като кредитите му стават изискуеми, той обявява фалит. Така е научил този урок по трудния начин. Не всяко богатство говори за добро управление на личните финанси.

След като видя ограниченията на измерителя на нетното богатство, има ли по-добър начин за измерване на финансовите ни умения? Има ли друго по-важно число в личните финанси

управлението на личните финанси

The Lifetime Wealth Ratio (LWR)

Според финансовия блогър J.Money, The Lifetime Wealth Ratio е равно на нетното богатство съотнесено към брутния ти доход, който си получил до момента. На български език няма точен превод, но би означавал коефициент на създаденото през живота богатство. Той показва колко от изкараните през живота ти пари, си запазил и съхранил като благосъстояние.

The Lifetime Wealth Ratio = нетно богатство / общо получен брутен доход

За да изчислиш колко е съвкупния ти брутен доход, трябва да събереш целия доход, който си получил през трудовия си живот. Това включва също и бонуси и приходи от наследство, преди удържани данъци и осигуровки. Подобна справка можеш да направиш в НАП. Ако имаш код за достъп, може да се направи електронно и напълно безплатно.

След като си калкулирал двете стойности: нетно богатство и получен доход, ги раздели. Полученият процент е твоя Lifetime Wealth Ratio. Ако да кажем този процент е 40%, то от целия ти доход, който някога си получил, си способен да обърнеш 40% в богатство.

Това е много по-ефикасен метод да определиш до колко добре се справяш с управлението на личните финанси от изчисляване само на нетното богатство. Причината е, че той показва както статичността, така и потоците в твоите лични финанси. Твоето нетно богатство е статичност (моментна снимка на твоето акумулирано богатство в дадения момент), докато твоя доход е поток във времето (измерва как твоето богатство се е променяло във времето). И двете величини са подходящи, но ограничени измерители.

LWR от друга страна, използва и двете – статичността (твоето нетно богатство) и потока (твоя съвкупен доход), за да определи финансовите ти умения. В основата си е мерило на това колко добър си в обръщането на доходите, които получаваш (поток), в богатство (статичност).

Този показател ще ти позволи да следиш едновременно представянето на двете най-важни умения в личните финанси – твоите способности да спестяваш и да инвестираш. Ако си добър в спестяването или в инвестирането (или и двете), ти ще имаш по-висок коефициент от някой, който не е.

Слабости на коефициента на създаденото през живота богатство

Този коефициент също не е идеален. Колкото и да е подходящ за измерване и сравняване на финансовите способности, той има и три основни слабости.

#1 Ощетява младите хора

Това е така, защото те са имали по-малко време да създадат своите активи. Практически е невъзможно за млад човек да има коефициент над 100%, освен ако не е бил изключителен късметлия в инвестирането. Няма друг начин някой да има нетно богатство по-голямо от дохода, който получава.

#2 Ощетява хората, които плащат високи данъци и осигуровки

Например, ако си на 25г и получаваш 60 000лв бруто на година (или 5 000лв на месец), това прави около 4 130лв чист доход месечно след платени данъци и осигуровки. Ако живееш сравнително добре и харчиш от тях 1 630лв на месец, а спестяваш 30 000лв на година (или 2 500лв на месец), твоето съотношение ще е 50%, въпреки че си много добър спестовник. 

#3 Не е коректен за хора с ниски доходи за дълъг период от време

Защото когато човек има ниски доходи, той ги харчи за насъщни нужди (храна, наем, режийни). Без да се затяга изключително много колана, би било много трудно за тези хора да изградят някакво благосъстояние.

Като вземем предвид тези ограничения, има ли начин да подобрим този показател към малко по-практичен измерител?

управлението на личните финанси

Wealth Discipline Ratio (WDR)

На български език може да се преведе като коефициент на богатство при финансова дисциплина. Този показател наподобява LWR, но от него трябва да извадим някои основни разходи от дохода ти. Защо да го правим? Защото на всеки се налага да прави някакви необходими разходи, за да може да съществува. Трябва да извадим тези необходими разходи, защото няма възможност да спестиш или инвестираш тези пари, за да участват в създаването на благосъстояние.

В него се включват обаче парите, които можеш да спестиш или увеличиш. Затова този показател е наречен Wealth Discipline Ratio, защото отговаря на въпроса: От всеки един лев богатство, който би могъл да създадеш чрез спестяване и инвестиране, колко всъщност си реализирал?

Това е измерител на твоята финансова дисциплина за спестяване и инвестиране. Това не е нормата ти на спестяване, защото включва и това как използваш спестяванията си за инвестиране и повишаване на твоето благосъстояние.

Wealth Discipline Ratio = нетно богатство / (общ брутен доход – базови разходи за живот)

Как да определиш базовите си разходи

За съжаление няма перфектен ориентир на това колко трябва да са базовите разходи за живот. Може да направиш някои предположения, с които да започнеш.

#1 Ако използваш показателя за линия на бедността

Като пример, линията на бедността в България за 2022г е определена на 413лв месечно на едно лице от домакинство. Ако приемем, че това е абсолютният минимум, необходим за оцеляване, и не искаш да живееш в крайна бедност, тогава трябва да изкарваш и харчиш поне толкова на месец.

#2 Необходимата сума за живот в определен район

Друга възможност е да се спреш на минималната необходима сума за живот в дадения регион или град, където живееш. Трябва да извадиш тази сума от дохода ти, докато живееш там. Например, по статистически данни за 2019г, издръжката на живота за София за четиричленно домакинство е 3 312 лв., а на човек 812 лв. Това включва покриване на разходи за храна, поддържане на жилището, за здравеопазване, образование, транспорт, облекло и почивка. Средно за България за нормален живот на четиричленно домакинство (2 възрастни и 2 деца) са необходими 2 517 лв. месечно или 629,25 лв. на човек.

Какво е твоето число?

След като извадиш необходимите за живот разходи от брутния ти доход и получиш например коефициент 50%, това означава, че от всеки един лев, който имаш възможност да спестиш или инвестираш, за да изградиш благосъстояние, ти си реализирал 50 стотинки. Другите 50 стотинки си похарчил, за да направиш живота си по-лесен и комфортен (пътувания, развлечения и др).

Но 50% добре ли е? Колко е идеалното съотношение? За съжаление не съществува идеално съотношение, но все пак ще ти е полезно, за да разбереш колко добро е управлението на личните ти финанси.

Например, ако твоя коефициент е под 10%, вероятно твоя начин на живот е от типа „веднъж се живее“ и може да обмислиш вариант да спестяваш и инвестираш. Но не винаги по-висок коефициент означава по-добре. Всъщност много висок коефициент от 100% и повече може да означава, че си фокусиран върху парите и пестенето, а не върху пълноценен начин на живот.

Въпреки че никой не може да каже кой финансов измерител е най-добър, Wealth Discipline Ratio може да ти даде добър поглед върху това какво правиш с парите си и какво можеш да промениш, за да постигнеш финансовите си цели.

Единственото нещо, което има значение в личните финанси, е дали успяваш да живееш живота, който наистина искаш. Поздравления, ако си успял! Ако чувстваш, че трябва да подобриш или промениш нещо, можеш да заявиш безплатна опознавателна среща с мен. Заедно ще намерим начин да подобрим управлението на личните ти финанси, за да се придвижиш напред към живота, който искаш да имаш.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Какво казват клиентите за нас

Имах удоволствието и честта да работя с Цвети Тодорова като мой кредитен консултант. Целта беше закупуване на жилище чрез ипотека […]
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва […]
Успях да си изясня какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси, стигнах до избор на портфолио. Получих система за инвестиране […]

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.