fbpx

Три въпроса за твоя пенсионен план

В предишните ни статии за пенсионно осигуряване ти показахме какво можеш да очакваш от настоящата пенсионна система. В тази статия ще ти покажа кои са основните въпроси, на които да си отговориш, ако искаш да се погрижиш за твоя пенсионен план в късните си години.

Всеки ден взимаш решения за личните си финанси. Но между това да решаваш колко да спестяваш и колко да харчиш, трябва да правиш предположения и взимаш решения и за бъдещето. Каква доходност ще имат спестяванията ти? Колко ще е инфлацията? Колко дълго ще живееш? И списъкът продължава.

Три въпроса за твоя пенсионен план

Въпреки този сложен процес, финансовият аспект на пенсионното планиране се свежда до три основни въпроса:

 1. Колко си спестил преди пенсионирането – Това е функция на броя години, които си решил да работиш, твоя доход и твоите спестявания.
 2. Разпределение на активите – То е функция на това как инвестираш твоите спестявания и какъв риск си склонен да поемеш.
 3. Колко харчиш като пенсионер – Това е функция на твоите общи спестявания и твоите бъдещи разходи, инфлация, възвръщаемост на активите и твоята продължителност на живота.

Да отговориш на тези въпроси може да ти изглежда обезсърчително, но ако направиш няколко прости допускания, ще можеш да елиминираш много от тези избори. Например, ти нямаш контрол върху бъдещата възвръщаемост на активите и инфлацията, както и ограничено влияние върху твоята продължителност на живота. Така, че ако предположим, че тези показатели са извън нашите сили, то твоя пенсионен план се свежда до твоето ниво на спестовност и до начина на разпределение на активите.

Колко мога да харча като пенсионер от спестените си пари, така че да избегна риска да свършат? – Това е най-трудният проблем във финансите – Уилям Шарп, нобелов лауреат

Най-лесният въпрос

Дори и да останат само тези два избора, те са доста различни. Твоята норма на спестяване е променяща се, в зависимост от твоите финансови решения. Можеш да хапваш вкъщи или да излезеш навън. Може да отидеш някъде с кола, такси или градски транспорт. Всички тези избори, които ще направиш, имат различна степен на въздействие върху успеха на твоя пенсионен план.

За разлика от тях, разпределението на твоите активи, това колко риск поемаш, е едно решение, което ще има най-голямо влияние върху твоите финанси, при най-малко усилия. Всички тези хиляди финансови решения, които ще направиш в период от няколко десетилетия, ще отнемат много повече време и енергия, отколкото решението в какво да инвестираш. Защото веднъж щом започнеш да инвестираш, сложната лихва ще свърши останалото.

Ето затова разпределението на активите е най-лесният избор за твоя пенсионен план, който да направиш.

Какъв е твоя пенсионен план за бъдещето?

За да онагледим казаното до тук, нека приемем, че:

Преди пенсиониране:

 • Работиш и спестяваш пари за период от 40 години (ако приемем, че започваш работа на 25г и се пенсионираш на 65г);
 • Месечният ти доход е 2 000лв. и нараства с годишния темп на инфлация;
 • Спестяваш 10% (това число ще варира) от твоя доход всеки месец и реинвестираш печалбата в същия инвестиционен портфейл;
 • Спестените пари се инвестират в портфолио, комбинация от акции и облигации, чието съотношение ще варира.

По време на пенсиониране:

 • Продължителността на живота е 20г, т.е. пенсионираш се на 65г и живееш до 85г;
 • Твоите разходи са идентични с тези, които си правил и докато си работил. Така че, ако спестяваш 10% от твоя доход всяка година, това означава, че харчиш останалите 90%. През пенсионирането ще трябва да потребяваш всъщност 90% от твоя последен доход, индексиран с инфлацията.
 • Оставащите средства за пенсионния ти план продължават да се инвестират в портфейла, който си структурирал първоначално и който може да варира като съотношение.

Да продължим с примера. Ако започнеш работа през 2000г с доход 2 000лв на месец и трябва да се пенсионираш 2040г, тогава дохода ти ще има същата покупателна способност, но ще е нараснал до 6 630 лв. при средна инфлация 3%. Ако спестяваш по 10% годишно за този период, ти ще си спестил 185 675лв. Ако са инвестирани в:

 • Нискорисков портфейл с доходност от 4% на годишна база, твоите спестявания ще са станали 237 180лв.
 • Балансиран портфейл с годишна доходност от 6%, ще имаш 400 290лв.
 • Агресивен портфейл с доходност 8%, ще си увеличил спестяванията си до 702 856лв.

През първата година от твоя пенсионен план ще разполагаш за харчене с 5 967лв на месец. Това са 90% от последния ти получен доход 6 630лв, от който са извадени спестените 10%. 

При запазване на това темпо на разходи, парите от пенсионния ти план ще са свършили за:

 • 3 години и 7 месеца, ако си инвестирал в нискорисков портфейл.
 • 7 години, ако си инвестирал в балансиран портфейл.
 • 19 години и 8 месеца, ако си инвестирал в по-агресивен портфейл.
пенсионен план

Разпределението на активите

Този пример илюстрира значението на разпределението на активите ти върху резултата на твоя пенсионен план. Решението, което правиш в тази посока, ще се отрази и на твоята норма на спестяване, което може да е с много по-малко усилия.

Разбира се, нещата добиват друго измерение при по-висока норма на спестяване. Но това не е лесна задача. Ще означава или да си намалиш разходите или да се повиши дохода ти. От друга страна не всеки е склонен да поема по-висок риск.

Инвестиционният риск не може да се премахне. Може само да се трансформира.

Вече знаеш кой е единственият безплатен обяд в инвестирането. Въпреки това, трябва да си наясно, че поемайки по-малко риск сега, инвестирайки в по-нискорискови активи, поемаш по-висок риск по-късно – да останеш без средства по време на пенсиониране. Затова възниква въпросът: искаш да се ограничаваш и да спестяваш повече сега, но с по-нисък риск, или да си позволяваш повече разходи, но да поемеш малко по-висок риск?

Най-трудният въпрос

Въпреки всички дискутирани финансови избори, които трябва да направиш за пенсионния ти план, има и нефинансови аспекти, които са много по-трудни.

Най-важното решение е всъщност как искаш да изживееш твоето време, не как да изхарчиш събраните пари. Много хора приключват трудовата си дейност и това ги кара да губят чувството си за цел в живота, за потребност, дори да са финансово обезпечени.

Аз нямам готов отговор на това как пълноценно да прекараш живота си на пенсионер, но мога да ти помогна в това да си финансово подготвен за този момент. Свържи се с мен и аз ще ти помогна да намериш отговори на много от поставените по-горе въпроси.

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Какво казват клиентите за нас
Имах удоволствието и честта да работя с Цвети Тодорова като мой кредитен консултант. Целта беше закупуване на жилище чрез ипотека […]
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва […]
Успях да си изясня какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси, стигнах до избор на портфолио. Получих система за инвестиране […]

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.