fbpx

Силвана Матова – финансово планиране

Силвана Матова

Казвам се Силвана Матова, икономист по образование, но въпреки това не разбирам много от финанси и не съм добра в спестяването.

Преди няколко години се свързах с Цвети, защото исках да си направя застраховка живот със спестовен характер. Тя дойде на удобно за мен място, защото работата ми е такава, че наистина ми е трудно да отделя време дори за лични неща. Срещнахме се няколко пъти, докато с нейна помощ се спрях на един продукт, който беше най – подходящ за мен, моята възраст, семейно положение и доходи.

Преди нямах абсолютно никакви спестявания и не знаех как да започна да спестявам. Сега съм спокойна, защото знам, че макар сумата, която заделям да не е голяма, все пак имам едни пари, които се инвистират в акции и други ценни книжа, което е много по – добре от банкова спестовна сметка с ниски лихви и несигурност.

Трите най – съществени подобрения в личните ми финанси са:

  1. Имам застраховка живот, така че ако се случи нещо с мен, семейството ми ще получи парично обещетение.
  2. В края на периода, който съм определила спрямо личните си потребности, ще имам една добра сума, която ще ми гарантира, че няма да разчитам само на несигурната българска пенсия, както правят повечето българи.
  3. Ползвам данъчни облекчения и плащам по-малко за постигането на своите цели.

В близко бъдеще имам намерение да си купя имот в провинцията и разбира се пак ще се обърна към Цвети Тодорова, за да ми помогне да съставим най-добрата стратегия за мен за купуване на такъв имот. Това ще рече коя банка да избера, колко пари ще връщам, лихви и други финансови неща, които не са в моята компетенстност.

Ако някой има съмнение за стойността на работата с Цвети Тодорова, може да ми пише на имейл: smatova@gmail.com.

Силавана Матова

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.