fbpx

Разликата между здравно осигуряване и застраховка „Живот“

Тази статия е за всички, които са си задавали въпроса има ли разлика и каква е тя между здравно осигуряване и застраховка „Живот“. Днес ще обърна внимание на ползите на тези две решения и кое да изберем в различните ситуации.

Кои са основните характеристиките и предимствата на здравното осигуряване?

Част от осигуровките, които се удържат от заплатата ни, отиват за задължително здравно осигуряване. Размерът на здравната вноска е 8% от осигурителната основа, като се поделя между работодателя – 4,8% и работника – 3,2%. Самоосигуряващите се лица поемат цялата вноска от 8%, като са длъжни да се осигуряват на не по-малко от половината на минималният размер на осигурителния доход. Задължителното здравно осигуряване дава равни права и достъп до медицинска помощ. Въпреки това не е тайна за всеки, че често трудно стигаме до личния си лекар или той не може да ни даде направление, или се налага да доплащаме медицински услуги, защото не се покриват от здравната каса и т.н. Тук идва мястото на допълнителното здравно осигуряване, въпреки че то също има определен лимит. Такова осигуряване могат да имат и лица, които не внасят задължителните здравни осигуровки. В този случай, сумата за осигуряването е по-висока.

Най-общо казано допълнителното здравно осигуряване, надгражда задължителното. То е за индивидуални клиенти или за цялото семейство. Също така се предлага и за корпоративни клиенти и е добра възможност компаниите да покажат грижа към служителите си. То осигурява провеждане на  изследвания и лечение в избрани лечебни заведения. Може да се заплати на месечна или годишна вноска. Цената зависи от възрастта и избрания пакет услуги. В някои случаи, наличието на конкретни заболявания, може да ни лиши от възможността да сключим допълнително здравно осигуряване.

здравно осигуряване

В допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни групи от покрития:

  • Извънболнично лечение
  • Болнично лечение
  • Медицински средства
  • Физиотерапия и рехабилитация
  • Профилактика
  • Дентално лечение и други

Някои от пакетите, като „Профилактика“ и „Раждане“ се предоставят само на служители. Стандартното здравно осигуряване има ролята да осигури навременно и адекватно лечение при заболявания и злополуки, така че да се избегнат усложнения. При по-специфични ситуации, при лечение на тежки заболявания или трансплантации в чужбина може да се направи самостоятелно или като допълнителна клауза – „покритие при критични заболявания“. Цената на такова покритие е много достъпна, а лимитът е около 2 000 000€.

Кога да изберем застраховка „Живот“?

Тази застраховка представлява финансова подкрепа при непредвидени обстоятелства, свързани с живота и здравето ни. Особено е важно да имаме застраховка „Живот“, когато сме финансово отговорни за някого или имаме кредити. Основното покритие е загуба на живот, към което може да се добавят и други допълнителни здравни покрития:

  • Временна и трайна нетрудоспособност
  • Хирургия
  • Болничен престой
  • Тежки заболявания и други

Всеки може сам да избере броя на покритията и техния лимит, а цената на застраховката зависи от възрастта и здравословното състояние към момента на сключване на полицата. Тя не се променя през целия застрахователен период, освен ако застрахованото лице желае да повиши лимитите на покритията. Този тип застраховка, при настъпване на споменатите рискове, изплаща на застрахования предварително определената застрахователна сума, без значение дали проведеното лечението е било безплатно или не.

В заключение:

Както здравното осигуряване, така и застраховката „Живот“ имат своите предимства. Те са важна част при планиране на личните финанси. Личните вноски за допълнително здравно осигуряване и по застраховка „Живот“ се ползват с данъчно облекчение и намаляват годишната данъчна основа с до 10%. Подходящата комбинация между двете, ще покрие необходимите разходи за лечение и същевременно ще осигурят финансова подкрепа, с която човек да продължи напред.

В случай, че трябва да изберем едното или другото, то трябва да направим анализ лично за себе си. Да помислим, на кого или на какво разчитаме, ако се нуждаем от пари за лечение.

Добре е да си зададем въпроса:

Искам ли да имам достъп до прегледи и медицински грижи по всяко време, без допълнителни разходи?

Или:

Важно ли и за мен, близките и семейството ми да са подсигурени при непредвидени обстоятелства?

Можете да се свържете се с нас, за да направим анализ и да получите професионално мнение за най-адекватния вариант спрямо вашите потребности.

[maxbutton id=“1″ ]

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Мадлен Йорданова

Мадлен Йорданова e анализатор на лични финанси. Помага на всеки, който би искал да бъде финансово подготвен за повечето ситуации в живота си. Силата ѝ е в това да открие и формулира важните житейски цели и да подготви подходящ финансов план за изпълнението им.