fbpx

Четири неща, които трябва да знаем за цената на един кредит?

По статистика на БНБ към септември 2020г. кредитите на домакинствата са в размер на 25,139 млрд.лв. От тях ипотечните кредити са в размер на 11,634 млрд.лв. Потребителските кредити възлизат на 11,806 млрд.лв. Това означава, че почти всеки българин в трудоспособна възраст има задължения. Тоест в едно домакинство има поне по един кредит, а в някои случаи и повече. Видно от тези данни е, че все повече хора прибягват по ползването на кредит – от банка или друга финансова институция. Но дали винаги си даваме сметка и познаваме условията, при които ползваме заема? Знаем ли цената на един кредит или сляпо се доверяваме на рекламните обещания за ниски лихви и достъпни вноски?

Четири основни неща, на които трябва да обърнеш внимание при тегленето на кредит:

№1 Лихвен процент

лихвата е основният разход, който правим при ползването на кредит и представлява цената на парите, дадени ни на заем. Лихвеният процент може да бъде фиксиран или променлив. Фиксираната лихва се посочва в договора за кредит и остава постоянна за определен период от време, без да се променя. От друга страна променливият лихвен процент се състои от два компонента – плаваща част и фиксирана надбавка. Според действащата законова рамка, плаващата част може да съдържа единствено прозрачни и външни за съответната банка промениливи (пазарен индекс и/или официални статистически индикатори на БНБ или НСИ). Повечето финансови институции предлагат кредити с фиксирана лихва за първоначалния период на кредита от 3-5 години, която след това става плаваща за остатъка от срока.

№2 Пазарен индекс

LIBOR, EURIBOR, ОЛП – тези индекси показват средната годишна лихва по определен вид междубанкови депозити. Изчисляват се всеки работен ден за депозити със срочност от 1 седмица до 1 година. Защо има знаение това да знаеш как е формиран лихвения процент по кредита ти? Защото към момента (01.07.2020г) тези индекси са или отрицателни или равни на нула, но това не винаги е било така. По исторически данни от 2000г насам е имало периоди, в които тези индекси са били от порядъка на над 5%. Това означава, че ако в момента променливата лихва по ипотечения ти кредит е 3%, които са формирани от пазарен индекс, който към момента е 0%, и 3% фиксирана надбавка, то не е изключено в някакъв момент лихвата по твоя заем да стане 8%. Предвид, че ипотечните кредити са дългосрочен дълг, който в повечето случаи е за период от 20-30г, този сценарий е напълно възможен. цената на един кредит

№3 Годишен процент на разходите (ГПР)

Това е финансов измерител за общата цена на кредита, която плащаш като потребител. ГПР калкулира всички задължителни разходи по заема, като отчита цената на парите във времето. Това означава, че това е подходящ ориентир за избор на кредит, само ако се сравняват  оферти с идентичен размер на заема и за един и същи срок. Всички кредитни институции са законово задължени да предоставят информация за ГПР. Проблемът произтича от това, че различните институции имат различно виждане по въпроса кои разходи са задължителни за отпускане на заема и кои не. Въпреки, че замисълът на ГПР е да може да се съпоставят различни условия, той не винаги представя информацията точно.

№4 Валута на кредита и валутен риск

Валутен риск е налице винаги, когато валутата, в която получаваш доходите ти, се различава от валутата на задълженията ти. Специфичен случай е ползването на кредит в евро при условията на фиксиран курс. Валутният риск е намален, но не се елиминира напълно. Разликата се получава от това, че банките имат курс-купува и курс-продава за еврото, които са различни, макар и с малко от фиксинга на БНБ. Това води до допълнителни неудобства и разходи при кредити в евро. Поради пазарните промени във валутните курсове, не е препоръчително тегленето на кредити в други валути. Това са основните параметри на всеки заем, независимо дали е от банка или друга финансова институция. Тъй като ползването на кредит е свързано понякога и с други съпътстващи разходи и свързани продажби, винаги съпоставяй офертите при едни и същи изходни условия, за да имаш реална представа за цената на един кредит. В случай, че ти предстои ползването на заем или си от тези 2,26 млн кредитополучатели и искаш да разбереш и подобриш условията по кредитите си, можеш да се свържеш с мен. Аз ще се запозная с твоята ситуация и ще получиш независим съвет от професионален консултант. Тук можеш да научиш повече за ролята на кредитния консултант.

Какво казват клиентите за нас

Имах удоволствието и честта да работя с Цвети Тодорова като мой кредитен консултант. Целта беше закупуване на жилище чрез ипотека […]
Имах възможността да работя с Цвети относно планирането на семейните ни финанси. Тя е изключителен специалист, който се вслушва […]
Успях да си изясня какви са вариантите ми за инвестиране, техните плюсове и минуси, стигнах до избор на портфолио. Получих система за инвестиране […]

Финансово планиране с Цветелина Тодорова

Погълнат от ежедневните задачи, вероятно не отделяш време за стратегически поглед към твоите лични финанси.

Можеш да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с мен. 

Тя е напълно безплатна за теб!

Като резултат ще намалиш разходите си, ще плащаш по-малко данъци, и ще получиш възможност за по-висока доходност за парите си.

Бъдещето ти зависи от теб – направи своя финансов план СЕГА!

Цветелина Тодорова

Цветелина Тодорова е консултант по лични финанси и финансово планиране. Тя работи с хора, които срещат трудности в управлението на личните си финанси и биха искали да постигат по-лесно житейските си цели. Цвети използва комплексен похват в личните финанси, който е насочен към постигането на по-добри резултати.